Nieuwe richtlijn dagelijkse mondverzorging mensen in langdurige zorg

Oud, rolstoel

In november is de SKILZ-richtlijn Mondverzorging gepubliceerd. Dit is een nieuwe richtlijn voor de dagelijkse mondverzorging van cliënten in de langdurige zorg. De richtlijn is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, maar kan ook nuttig zijn voor mondzorgverleners.

De richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om problemen met dagelijkse mondverzorging goed te signaleren, de mondverzorging goed uit te voeren en om te gaan met afwerend en probleemgedrag.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de mondgezondheid van kwetsbare, zorgafhankelijke mensen en mensen met een verstandelijke beperking verbeterd moet worden.

Praktische hulpmiddelen

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Daarnaast is een praktijkkaart gemaakt waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Ook is in de richtlijn een stap-voor-stap-beschrijving opgenomen voor het uitvoeren van mondverzorging.

Onderwerpen van de richtlijn

  • Risicofactoren voor een slechte mondgezondheid
  • Signaleren van problemen bij mondgezondheid
  • Uitvoeren van mondverzorging (inclusief stap-voor-stap-beschrijving)
  • Benaderingswijzen van mondverzorging
  • Organisatie van zorg

Verbeteren kwaliteit langdurige zorg

De richtlijn is eigendom van de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ). Het doel van SKILZ is om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren door het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen, handreikingen en zorgstandaarden.

Een multidisciplinaire werkgroep heeft de richtlijn ontwikkeld. Die bestond uit onder andere tandartsen(-geriatrie en gehandicaptenzorg), mondhygiënisten, tandprothetici, verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. De KNMT heeft de concept-richtlijn, die in lijn is met de KIMO-richtlijn Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen aan haar leden voor commentaar aangeboden en de finale versie geautoriseerd.

Bron:
Richtlijnen Langdurige Zorg
KNMT

 

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen