Samenwerkingsvormen voor tandartsen

De ANT heeft in samenwerking met advocatenkantoor KBS een overzicht gemaakt van mogelijke samenwerkingsvormen in de mondzorg. De beroepsvereniging wil daarmee de twijfels en vragen onder tandartsen over de wet DBA wegnemen.

Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) stromen de vragen van praktijkhouders en tandartsen zonder praktijk binnen bij de beroepsvereniging. Voor veel leden is het immers niet meer duidelijk wat nu de beste, wettelijke toegestane samenwerkingsvorm is zonder het risico op verlies ondernemerschap, boetes en naheffingen.

Uitstel, geen afstel
Ook in andere branches heeft de wet DBA veel onrust gecreëerd. Genoeg reden voor staatssecretaris Wiebes van Financiën om handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot 1 januari 2018. Opschorting betekent echter alleen dat tandartsen en praktijkhouders langer de tijd hebben om hun contractuele relatie in orde te maken. Van afstel is geen sprake; ze zullen alsnog op zoek moeten naar de beste samenwerkingsvorm.

Met de Notitie Samenwerkingsvormen, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor KBS, wil de ANT inzicht geven in de voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen, zoals een maatschap, overeenkomst van opdracht met een zzp’er, een arbeidsovereenkomst en een zzp-maatschap.

Ondernemerscheck
Na een recente gerechtelijke uitspraak zijn er ook veel vragen gekomen over het feit of een tandarts zzp’er met één opdrachtgever wel gezien kan worden als een ondernemer. De belastingdienst heeft voor dit soort vragen een handige checklist ontwikkeld. Uit de checklist volgt dat indien aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, een zzp’er met geringe investeringen en één opdrachtgever ook gezien wordt als ondernemer.

Zzp-maatschap
De laatste, de zzp-maatschap, is een slimme, relatief nieuwe samenwerkingsvariant tussen een praktijkhouder met een tandheelkundig bedrijf van tandartsen. Tandartsen zonder eigen praktijk vormen gezamenlijk een maatschap, met als doel het voor gezamenlijk rekening en risico verrichten van tandheelkundige diensten in opdracht van tandartsen. De maatschap wordt door de praktijkhouder gecontracteerd voor het uitvoeren van tandheelkundige behandelingen bij patiënten van de praktijkhouder. De maatschap mag zelf bepalen welke tandarts de behandelingen namens de maatschap verricht. Ook de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de opdracht rust bij de maatschap. De vergoeding die de maatschap ontvangt, is veelal gebaseerd op een percentage van de omzet en de maatschap verdeelt de omzet onderling volgens een afgesproken verdeelsleutel.

Bron:
ANT

Lees meer over: Financieel, Ondernemen, Personeel, ZZP-er