Tuchtrecht: doorhaling BIG-inschrijving na onzorgvuldig handelen bij eindigen tandartspraktijk

Tuchtrechter

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft een tandarts veroordeeld voor het eindigen van zijn praktijk zonder de patiënten te informeren. Ook werden klachten met betrekking tot patiëntendossiers en onttrekken aan toezicht van de inspectie gegrond verklaard.

Situatie

In de loop van 2018 beëindigde de verweerder de tandartspraktijk waar hij de enige tandarts was. Een patiënt meldde aan de inspectie dat de eigenaar was gestopt zonder de patiënt te informeren of duidelijk te maken wat er met de overdracht van patiëntendossiers zou gebeuren.
Na nog 22 meldingen hierover besloot de inspectie onderzoek te doen maar ze konden niet in contact komen met de verweerder. Wel werd contact opgenomen met de melders die bevestigden dat ze geen bericht hadden gehad over het sluiten van de praktijk. Ook kregen ze geen informatie over tandheelkundige (spoed)zorg en toegang tot hun patiëntendossier, en patiënten werden niet overgedragen.

Klacht

De verweerder wordt verweten dat hij zijn praktijk heeft gesloten zonder patiënten te berichten of over te dragen en zonder informatie te voorzien over de spoedgevallendienst. Daarnaast zou er geen mogelijkheid zijn geweest voor patiënten voor inzage in en afschrift van hun patiëntendossiers. Tot slot was de verweerder niet bereikbaar voor de inspectie, op welke manier dan ook.

Beoordeling

De verweerder geeft toe dat hij bij het beëindigen van zijn praktijk de patiënten niet heeft geïnformeerd en geen patiënten heeft overgedragen. Als reden voor zijn onbereikbaarheid zegt hij dat hij was verhuisd en door ziekte niet geestelijk en fysiek normaal kon functioneren. De rechtbank erkent de lastige situatie maar vindt het geen excuus voor het extreem onzorgvuldige handelen.
Verder zegt de ex-eigenaar dat hij de patiëntendossiers heeft bewaard en dat de gegevens zo nodig beschikbaar zijn, maar dat doet volgens de rechtbank niks af aan het feit dat hij zijn patiënten in de steek heeft gelaten. Het college oordeelt daarom dat de verweerder in strijd heeft gehandeld met artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de zorg die hij had moeten aanbieden.

Uitspraak

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam oordeelde op beide onderdelen dat de klacht gegrond is. De inschrijving van de verweerder in het BIG-register wordt doorgehaald en geschorst. De verweerder mag ook niet opnieuw worden ingeschreven.

Bron:
overheid.nl

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht