Tuchtrecht: waarschuwing na onzorgvuldig opzeggen behandelingsovereenkomst

Recht

Na een ruzie in de praktijk heeft een orthodontist de behandelingsovereenkomst met een patiënt eenzijdig opgezegd. Hier is de orthodontist volgens het tuchtrechtcollege niet zorgvuldig genoeg in geweest. Daarom legt het college de maatregel van een waarschuwing op.

Situatie

Op 26 augustus 2020 vindt er een incident plaats in de praktijk van de orthodontist. De patiënt en haar partner verwijten de orthodontist tijdens een extra consult dat die het behandelplan van klaagster zonder toestemming heeft aangepast. Daarover ontstond een heftige discussie. Volgens de assistente van de orthodontist was de partner van de patiënt hierbij erg intimiderend en verbaal gewelddadig. Klaagster en haar partner zijn vervolgens onder protest de praktijk uitgestuurd door een andere orthodontist.

Kort daarna zegt de orthodontist de behandelingsovereenkomst eenzijdig op. Ook informeert hij de tandarts van zijn patiënt over het stoppen van de behandeling en de reden daarvoor. Klaagster is het hier niet mee eens en dringt er op aan de behandeling voort te zetten. Dit weigert de orthodontist.

Klacht

De formele klacht bestaat uit drie klachtonderdelen. Klaagster verwijt de orthodontist dat hij:

  1. Het behandelplan heeft aangepast zonder dat te hebben besproken met klaagster, of daarvoor toestemming van klaagster te hebben gekregen;
  2. De behandeling voortijdig heeft beëindigd naar aanleiding van kritiek op de behandeling en het zonder toestemming aanpassen van het behandelplan. Als gevolg daarvan was er sprake van een uiterst moeizame overstap naar een andere zorgverlener, diende de beugel onder vervangen te worden, werd het behandeltraject verlengd, met alle daarmee gepaard gaande kosten en mentale belasting van dien;
  3. De tandarts van klaagster ongevraagd en onjuist heeft geïnformeerd na de beëindiging van de behandeling.

Beoordeling

Klachtonderdeel 1 is volgens het college ongegrond. Er kon niet worden vastgesteld dat het behandelplan door de orthodontist is aangepast zonder dat dat is besproken met klaagster. Volgens het college is er hier sprake van een misverstand. Klaagster dacht dat de behandeling zo goed als klaar was, maar de orthodontist dacht hier anders over. Dit heeft hij niet duidelijk gecommuniceerd. Maar het behandelplan is niet aangepast. In plaats daarvan is juist het oorspronkelijke behandelplan uitgevoerd – tot op het punt dat de behandelingsovereenkomst werd opgezegd.

Het college beoordeelt klachtonderdeel 2 als gegrond. In de notitie ‘Het beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst’ van de KNMT uit 2012 wordt uitgelegd wanneer een orthodontist een behandelingsovereenkomst kan beëindigen. Daarin staat dat in het geval van “overige gewichtige redenen” (verbaal geweld, gebruik van krachttermen, onwelwillend, onbeleefd, lomp gedrag, seksuele intimidatie, etc.) de orthodontist de overeenkomst kan beëindigen. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De behandelaar moet de patiënt twee keer vragen het gedrag te veranderen, (schriftelijk) waarschuwen dat de behandelingsovereenkomst kan worden beëindigd als dit niet gebeurt, bij beëindiging een opzegtermijn van één maand in acht nemen, en zogen dat de patiënt goede zorg blijft krijgen. Aan deze voorwaarde heeft de orthodontist volgens het college niet voldaan.

Klachtonderdeel 3 is volgens het college ongegrond. Het is juist goed dat de orthodontist de tandarts op de hoogte heeft gesteld van het beëindigen van de behandeling en de reden daarvoor, zoals dat gebruikelijk is in de mondzorg.

Uitspraak

Het college beoordeeld klachtonderdeel 1 en 3 als gegrond. Klachtonderdeel is volgens het college gegrond. Daarom wordt de klacht van klaagster als gedeeltelijk gegrond beoordeeld. De orthodontist krijgt de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

Bron:
Overheid.nl

 

 

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht