De Wtza: Hoe zit het ook al weer?

Recht - tuchtrecht

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Ook mondzorgverleners (praktijkhouders – groot of klein-, maar mogelijk ook zzp-ers) krijgen met de gevolgen hiervan te maken. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de ervaring dat menig mondzorgverlener de wet alweer is vergeten.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza):

– De meldplicht;
– De vergunningsplicht;
– Eisen rondom bestuursstructuur;
– De jaarverantwoording.

Meldplicht

Alle nieuwe Zorgaanbieders (dus ook ZZP-ers!) moeten zich vanaf 1 januari 2022 voorafgaand aan de voorgenomen zorgverlening melden via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. Deze meldplicht is verplicht voor alle zorgaanbieders. Stond je echter als zorgaanbieder vóór 1 januari 2022 al ingeschreven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), dan geldt de meldplicht niet. Stond je niet ingeschreven in het LRZa dan moest je jezelf vóór 1 juli 2022 aanmelden.

Check als mondzorgverlener nogmaals of u ingeschreven staat indien u dat niet heeft gedaan.

Start u als nieuwe zorgverlener? Zorg voor aanmelding! Zonder melding mag u niet starten.

Vergunningsplicht

Ook de vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders.
Praktijken met meer dan tien zorgverleners dienen een vergunning aan te vragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl
Let op: zorgverleners zijn de personen die direct betrokken zijn bij de zorg, ook wanneer dat in tijd beperkt is, of alleen als assistente. Maar ook ZZP-ers tellen mee en ook de structurele opleidingsplaatsen BBL.
De balie-assistent, praktijkmanager of schoonmaker tellen niet mee!

  • Een bestaande mondzorgaanbieder die werkt met meer dan 10 zorgverleners en die reeds is opgenomen in het LRZa, of zich heeft gemeld voor 1-7-2022, heeft tot 1-1-2024 de tijd om een vergunning aan te vragen.

Bent u vergunning plichtig? Zorg voor aanvraag vergunning voor 1-1-2024

  • Een bestaande mondzorgaanbieder die na 1 januari 2022 groeit tot meer dan 10 zorgverleners heeft na overschrijding van deze grens nog 6 maanden de tijd om een vergunning aan te vragen.

Groeit uw onderneming met het aantal zorgverleners? Denk aan het aanvragen van de vergunning

  • Een mondzorgaanbieder die op of na 1 januari 2022 begint met zorgverlening en vergunning plichtig is, moet voor het verlenen van die zorg over een Wtza-vergunning beschikken.

Start u een nieuwe praktijk met meer dan 10 zorgverleners? Denk aan het aanvragen van de vergunning. Zonder vergunning mag u niet starten

Bestuursstructuur

Ook stelt de Wtza eisen aan de bestuursstructuur van de praktijk voor praktijken met meer dan 25 zorgverleners. Deze zijn verplicht een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit minstens drie natuurlijke personen. Het voldoen aan deze nieuwe bestuursstructuur moet uiterlijk voor 1 januari 2024 zijn ingericht.

Werkt u met meer dan 25 zorgverleners? Zorg dat u start met de voorbereidingen die behoren bij de bestuursstructuur

Jaarverantwoording

Er is een openbare jaarverantwoordingsplicht opgenomen die geldt voor een groot aantal mondzorgaanbieders. Met name praktijkhouders die hun praktijk uitoefenen als een maatschap of als besloten vennootschap dienen hun volledige balans- en winst- en verliesrekening openbaar te maken. Praktijkhouders die hun praktijk uitoefenen als een eenmanszaak dienen beperkte cijfers openbaar te maken. In principe dient dit vóór 1 juni volgend op het jaar van verantwoording diverse financiële informatie openbaar te maken.

Het eerste jaar waarover verantwoording dient te worden afgelegd is het jaar 2022. Door een aantal dienstverlenende kantoren is in overleg met het ministerie van VWS bepaald dat de termijn voor het openbaar maken van de gegevens over 2022 is verschoven naar 31 december 2023.

Bereid u zich als praktijkhouder in overleg met uw adviseur goed voor op de te maken cijfers zodat u dit uiterlijk 31 december 2023 kunt afronden.

Let op: voor de cijfers over het boekjaar 2023 is de uiterste inleverdatum 1 oktober 2024 en voor het boekjaar 2024 zal de inleverdatum 1 juni 2025 gaan worden.

Ga met uw adviseur bespreken hoe u er samen voor kunt gaan zorgen dat deze termijnen nu en in de toekomst haalbaar zullen zijn.

Kortom: Er zijn nog voldoende redenen voor extra aandacht voor de Wtza!

Door:
Alex van Dijk, Van Helder, accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg.

Gratis NZa webinar over jaarverantwoordingsplicht

Op donderdag 16 februari geeft de NZa een gratis webinar over de jaarverantwoordingsplicht aan zorgaanbieders.

Lees meer over: Ondernemen, Wet- en regelgeving