Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts na arrogant en agressief gedrag

Tuchtrecht mondzorg

Een patiënt verwijt de vervanger van z’n eigen tandarts arrogant en agressief gedrag in deze tuchtrechtzaak. De tandarts voerde geen verweer en verscheen niet ter zitting. De tandarts kreeg een waarschuwing, mede omdat hij zich niet toetsbaar heeft opgesteld.

Situatie

De klager had in juli 2022 een afspraak bij een vervanger van zijn eigen tandarts om een uitgevallen vulling te restaureren. Echter is er nooit een behandeling gedaan omdat de klager is vertrokken uit de praktijk in verband met arrogant en agressief gedrag dat de tandarts vertoonde. De tandarts heeft geen reactie gegeven op de meerdere verzoeken per mail en brief van het tuchtcollege om een verweerschrift in te dienen en is ook niet ter zitting verschenen.

Klacht

Volgens de klager heeft de tandarts met een strenge toon gezegd dat hij zijn spullen op de stoel moest leggen en daarna niet de kans heeft gekregen om te zeggen waarvoor hij kwam, maar direct moest gaan zitten. De klager heeft aan de beklaagde gevraagd waarom dit op een strenge manier gezegd werd, waarop het antwoord van de beklaagde luidde ‘’wij tandartsen zijn streng’’. De klager heeft de klacht ingediend vanwege het onbeschofte en agressieve gedrag van de tandarts.

Beoordeling

De klacht wordt als onweersproken gegrond verklaard omdat de beklaagde niet is verschenen tijdens de zitting en geen verweer heeft gevoerd tegen de klacht. Het tuchtcollege heeft geen verklaring voor het feit dat de klager zijn zakken leeg moest maken voor dat hij in de stoel plaats kon nemen.
Daarnaast staat in artikel 2.1 van de gedragsregels dat de tandarts moet zorgen voor een goede samenwerkingsrelatie om de mondgezondheid van de patiënt te bevorderen.
Daarnaast heeft de tandarts de klager naar huis laten gaan zonder een poging te doen om de situatie op te lossen. De klager heeft hierdoor langer dan nodig was last gehad van zijn kies. Dit is niet in overeenstemming met artikel 2.1 van de gedragsregels.

Uitspraak

De klacht is gegrond en het tuchtcollege heeft rekening gehouden met het feit dat de tandarts op geen enkele brief of mail gereageerd heeft en niet ter zitting verschenen is. De tandarts krijgt een waarschuwing.

Bron:
Tuchtrecht Overheid

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving