Oral-B en de iADH lanceren nieuw programma om tandartspraktijken inclusiever te maken

Oral-B en de iADH

Oral-B lanceert het Disability Champions Award Programme als onderdeel van haar voortdurende missie om mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken. In samenwerking met de iADH (International Association for Disability and Oral Health) heeft het programma als doel de tandartspraktijkervaring in heel Europa inclusiever en positiever te maken voor mensen met een handicap en hun zorgverleners.

Disability Champions Award Programme

Ruim een derde (36%) van de mensen met zichtbare en niet-zichtbare beperkingen voelt zich angstig of gefrustreerd als het gaat om een bezoek aan de tandarts. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen bijvoorbeeld verhoogde angst ervaren in een onbekende omgeving, omdat dit hun normale routine verstoort. Een patiënt met hersenverlamming, die motorische problemen kan ondervinden zonder een verstandelijke beperking, kan het moeilijk vinden om effectief tanden te poetsen vanwege beperkingen in de motorische coördinatie. Met het Disability Champions Award Programme moedigt Oral-B aan één medewerker binnen elke tandartspraktijk zich in te zetten en leiding te nemen ervoor te zorgen dat hun praktijk zich meer inzet voor mensen met een beperking.

Om de Disability Champions Award te verdienen, moet tandheelkundig personeel de online training voltooien en suggesties voor toegankelijkheid toepassen. De ‘badge’ die na voltooiing wordt ontvangen kan in de praktijk en online toegepast worden om zichtbaar te zijn. De desbetreffende praktijk komt ook op de website van Oral-B als tandartspraktijk voor mensen met een handicap of hun verzorgers.

Benjamin Binot, Senior Vice President van P&G Europe Oral Care: “Vorig jaar hebben we in samenwerking met iADH het Big Rethink-initiatief gelanceerd om te heroverwegen hoe Oral-B mondzorg inclusiever, toegankelijker en positiever kan maken voor mensen met een handicap, hun zorgverleners en iedereen daar tussenin. Dit jaar maken we onze intentie waar door actie te ondernemen onder tandartsen met het Disability Champions Awards Programme. Met onze langetermijnpartners, het iADH, hebben we een programma ontwikkeld dat eenvoudig door tandheelkundig personeel kan worden uitgevoerd en gepromoot, en dat hun toewijding aantoont om de standaard van mondzorg voor mensen met een beperking te verhogen.”

Professor Pedro Diz Dios, verkozen president van iADH, vult aan: “Bij de iADH gaan we over het bevorderen van rechtvaardige mondzorg. We merken echter vaak dat tandartsen vooropgezette ideeën hebben over wat hun praktijk inclusief, toegankelijk en positief maakt voor mensen met een handicap en hun zorgverleners. We willen tandartsen helpen nadenken over hoe ze iedereen een betere service kunnen bieden en geloven dat het aanstellen van één persoon in de organisatie om een Disability Champion te worden de juiste verandering zal helpen bewerkstelligen. De hoop is dat zoveel mogelijk tandartspraktijken in heel Europa deelnemen aan het Disability Champions Award Programme en betere mondzorg voor iedereen werkelijkheid maken.”

Lees meer over: Mondhygiëne, Producten