Belangen van Belgische mondhygiënisten behartigd door BBM

In juni 2019 zijn de eerste mondhygiënisten in België afgestudeerd. Tien studenten hadden al voor het afstuderen een beroepsvereniging opgericht: Belgische beroepsvereniging voor mondhygiënisten (BBM). dental INFO sprak met Isabelle Mertens, voorzichter van BBM.

Wanneer zijn jullie gestart?

“De Belgische beroepsvereniging voor mondhygiënisten ‘BBM’ is door tien mondhygiënisten opgericht, die als eerste lichting afstudeerden in juni 2019. Vijf studeerden aan de Artevelde Hogeschool te Gent en vijf aan de UCLL te Leuven. Op 14 juli 2018 kwamen we met tien, toen nog studenten, voor de eerste keer samen. Sindsdien wordt er maandelijks vergaderd. Op 3 mei 2019 werd officieel de VZW Belgische beroepsvereniging voor mondhygiënisten (BBM) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We zijn apetrots om deze nieuwe beroepsgroep in België te kunnen vertegenwoordigen!”

Wat is het doel van de vereniging?

“BBM heeft een drieledige missie. In de eerste plaats behartigen we de belangen van de Belgische mondhygiënisten. Ten tweede willen we bijdragen aan een betaalbare, kwaliteitsvolle preventieve mondzorg gebaseerd op evidence based practice. En als laatste willen we op maatschappelijk gebied bijdragen aan de algemene gezondheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen binnen de Belgische samenleving. We hebben een zeer uitgebreide visie over de Belgische mondhygiënist en de vereniging uitgeschreven, die je op onze website www.bb-m.be kan terugvinden.”

Hoe ziet de organisatie eruit?

“We zijn met een tienkoppig bestuur, tien pittige dames, die elke dag gepassioneerd in de weer zijn voor de Belgische mondhygiënisten. Ieder heeft zijn eigen functie binnen de vereniging en we verwezenlijken op die manier zeer veel op korte termijn. Het is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk), wat betekent dat er zeer veel gedreven engagement in de groep is. BBM wil alle mondhygiënisten in België vertegenwoordigen, maar momenteel zijn er enkel in Vlaanderen afgestudeerde mondhygiënisten. Binnen drie jaar studeren ook mondhygiënisten in Brussel en Luik af, die we ook zeer graag verwelkomen in de BBM-familie!”

Hoe gaat het met jullie naamsbekendheid? Hebben jullie al veel leden?

“We trachten het beroep van mondhygiënist in België goed kenbaar te maken onder de bevolking, en ook bij alle huidige professionals in het mondzorglandschap. BBM groeit elke dag en we geven met veel plezier ook adviezen aan mondhygiënisten en andere professionals die wensen samen te werken met een mondhygiënist. Op 15 oktober stond onze ledenteller exact op 100. We bedanken dan ook al deze mondhygiënisten en studenten mondzorg voor het vertrouwen in ons!”

Hoe verloopt de communicatie naar de leden?

“Alle leden krijgen maandelijks een nieuwsbrief waarin de activiteiten van BBM staan, de laatste ontwikkelingen op beleidsniveau, interessante weetjes, … Vanaf december zal er ook een online magazine van BBM verschijnen. Bij belangrijke meldingen krijgen onze leden ook telkens een persoonlijke e-mail. Via sociale media (Facebook, Instagram) en onze website houden we iedereen op de hoogte. We zijn zelf ook heel eenvoudig bereikbaar via e-mail of telefoon, we willen iedereen zeer graag te woord staan.”

Wat zijn jullie plannen?

“We zijn uiteraard niet in het wilde weg bezig. BBM heeft haar missie en visie vertaald in heel concrete doelstellingen. Deze hebben we op korte, middellange en lange termijn uitgestippeld. Wat we al gerealiseerd hebben is bijvoorbeeld de aansluiting bij de Europese federatie voor mondhygiënisten (EDHF). Ook hebben we contacten gelegd met verscheidene overheidsinstanties, cursussen voor onze leden georganiseerd en binnenkort houden we ook ons eerste eigen congres!
Op het programma staat onder andere nog het ontwikkelen van een deontologische code voor mondhygiënisten en het samenwerken met andere organisaties zoals bijvoorbeeld nationale en internationale beroepsverenigingen. Verder gaan we ons voorbereiden op het verwelkomen van Franstalige leden en willen we provinciale/regionale werkgroepen oprichten. Genoeg werk aan de winkel dus!”

Waar gaat het congres over dat jullie binnenkort organiseren?

“BBM-Kick off is ons eerste congres dat 16 november in Antwerpen zal plaatsvinden. Het belooft een zeer boeiende dag te worden met drie interessante lezingen. Mondhygiëniste Miranda Belder zal over de parodontale nazorgfase spreken, waarbij een gestructureerde werkwijze en de compliance van de patiënt een essentiële rol spelen. Dr. Dagmar Else Slot zal in een interactieve lezing je wegwijs maken in het bos van alle soorten tandenborstels en tandpasta’s op de huidige markt. Cynthia Ghysels sluit de dag af met een prikkelende sessie over work-lifebalance. We verwelkomen dan ook graag alle mondhygiënisten, studenten mondzorg, tandartsen en andere professionals!”
Lees meer over het congres.

Doen jullie nog meer aan nascholing?

“We boden leden al informatieve workshops aan. We zijn volop bezig om nog andere cursussen en workshops te organiseren, ook in samenwerking met onze partners. Met ons eerste congres in het vooruitzicht zijn we ook al bezig om het volgende uit te stippelen. Via de Europese federatie is er ook een online cursusprogramma ontwikkeld, dat BBM in de toekomst ook aan leden zal aanbieden.”

Interview door Yvette in ’t Velt met Isabelle Mertens, voorzitter Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z