Mondzorgberoepen hoog op lijst beroepen met meeste gezondheidsrisico’s

gezondheidsrisico's

De website heeft onderzocht welke beroepen de meeste gezondheidsrisco’s met zich meebrengen. De mondzorgprofessionals blijken hoog te scoren op de lijst met beroepen met gezondheidsrisico’s. De mondhygiënist staat zelfs op 1!

Risicofactoren
Om tot een top 37 van de ongezondste beroepen in Amerika te komen, is gebruik gemaakt van de gegevens van de Occupational Information Network, een database met gedetailleerde informatie over 947 verschillende beroepen. Er is gekeken in hoeverre er bij deze beroepen sprake is van de volgende zes risicofactoren:

 • blootstelling aan schadelijke stoffen;
 • blootstelling aan ziekten en infecties;
 • blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden;
 • blootstelling aan straling;
 • risico op kleine verbrandingen, snijwonden, beten en steken;
 • hoeveelheid tijd die zittend wordt doorgebracht (omdat is aangetoond dat langdurig zitten het leven verkort).

Top 5 risicoberoepen
Voor de risicofactoren is op een schaal van 0 tot 100 aangegeven in hoeverre ze van toepassing zijn op de verschillende beroepen. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico.

Met deze methode blijken de medische beroepen hoog te scoren. De top 5 van beroepen met de meeste gezondheidsrisico’s is als volgt:

 1. mondhygiënist
 2. tandarts
 3. dierenartsassistent
 4. tandtechnicus
 5. tandartsassistent

Scores
De totale score van de mondhygiënist bedraagt 72,8. Dit beroep scoort vooral op blootstelling aan ziekten en infecties (score 100), blootstelling aan straling (score 91) en hoeveelheid tijd die zittend wordt doorgebracht (score 85).

De tandarts heeft als algemene score 69,5. Blootstelling aan ziekten en infecties levert 95 op, blootstelling aan straling 85 en hoeveelheid tijd die zittend wordt doorgebracht 82.

Bij de tandtechnicus is de totale score 65,7, de blootstelling aan schadelijke stoffen 99, hoeveelheid tijd die zittend wordt doorgebracht 85 en blootstelling aan ziekten en infecties 72.

De tandartsassistent scoort in totaal 65,5, op blootstelling aan ziekten en infecties 96, op blootstelling aan straling 85 en op blootstelling aan schadelijke stoffen 78.

Lees meer over: Carrière, Thema A-Z