Fluoride in leidingwater kan misschien leiden tot lever- en nierproblemen

Fluoride is het meest gebruikte stofje in cariëspreventie en wordt daarom in onder andere de VS toegevoegd aan drinkwater. Een recent gepubliceerd onderzoek heeft echter ontdekt dat fluoride tot een verminderde lever- en nierfunctie kan leiden.

Fluoride in leidingwater tegen cariës

Dat fluoride tot lever- en nierproblemen kan leiden was al aangetoond bij dieren. Er is nu onderzocht of dit ook bij mensen het geval is. Wetenschappers van de Mount Sinai Medical School in New York bekeken de bloedwaardes van bijna 2000 jongeren en de fluorideconcentraties in het kraanwater van zo’n 1700 huishoudens. In de Verenigde Staten wordt regelmatig fluoride toegevoegd aan kraanwater ter preventie van cariës.

Het onderzoek toonde aan dat een hogere concentratie van fluoride in het bloed geassocieerd werden met veranderingen in het functioneren van de nieren en lever. Leidingwater vormt de primaire bron van fluoride waaraan Amerikanen worden blootgesteld.

Nieuwe richtlijnen opstellen

De studie suggereert daarom dat er bij het opstellen van richtlijnen over fluoride en geschikte concentraties bij volksgezondheidsinterventies rekening moet worden gehouden met het functioneren van de nieren en lever. Er is echter wel verder onderzoek nodig om de exacte causale verbanden te begrijpen.
Bovenstaande discussie wordt momenteel in de Amerikaanse media gevoerd. In Nederland wordt echter geen fluoride aan kraanwater toegevoegd en is er dus geen gevaar.

Bron:
Environmental International 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z/