Goede mondgezondheid beter dan antibiotica om endocarditis te voorkomen; geen herziening AHA-richtlijnen nodig

Goede mondgezondheid beter dan antibiotica om endocarditis te voorkomen; geen herziening AHA-richtlijnen nodig

Een goede mondgezondheid is beter dan antibiotica als het gaat om het voorkomen van een type hartinfectie veroorzaakt door orale bacteriën. De American Heart Association (AHA) heeft het bewijsmateriaal rond antibioticarichtlijnen uit 2007 opnieuw beoordeeld en komt nog steeds tot de conclusie dat tandartsen antibioticaprofylaxe (AP) zouden moeten beperken tot slechts vier soorten patiënten, schrijven ze in Circulation.

Richtlijnen antibioticaprofylaxe

In 2007 publiceerde de American Heart Association bijgewerkte richtlijnen over het aanbevolen gebruik van antibioticaprofylaxe om infectieuze endocarditis (IE) van viridans-groep streptokokken  (VGS) te voorkomen bij hartpatiënten die invasieve procedures ondergaan. Deze richtlijnen verminderden het aantal patiënten dat in aanmerking kwam voor AP met ongeveer 90%.

Vier categorieën

Er bleven vier categorieën van onderliggende aandoeningen over waarvoor AP nog wel werd aanbevolen. Mensen met een prothetische hartklep of andere implanteerbare hartapparaten, met aangeboren afwijkingen, en ontvangers van harttransplantaten lopen volgens de AHA dusdanig groot risico op IE om wel antibiotische profylaxe te gebruiken. Dit geldt ook voor mensen die eerder of terugkerende infectieuze endocarditis hebben (gehad).

Beter begrip langetermijngevolgen

De nieuwe beoordeling was bedoeld om een beter begrip te krijgen van enkele van de langetermijnimplicaties van de beslissing met betrekking tot acceptatie en impact, en indien nodig om herzieningen aan te brengen.  Sommige beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zagen de richtlijnen destijds als controversieel, en tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds over gedebatteerd.

Multidisciplinaire schrijfgroep: herzieningen niet nodig

Er werd een schrijfgroep gevormd die bestond uit experts op het gebied van preventie en behandeling van infectieuze endocarditis uit verschillende medische specialismen. Ze kwamen na een literatuuronderzoek tot de conclusie dat het niet nodig was om herzieningen aan te brengen.

Niet meer endocarditisgevallen

De voorzitter van de groep schrijft in een persbericht dat de “wetenschappelijke gegevens sinds de AHA-richtlijnen van 2007 de opvatting ondersteunen dat het beperkte gebruik van preventieve antibiotica voor tandheelkundige ingrepen niet het aantal gevallen van endocarditis heeft verhoogd en een belangrijke stap is in het bestrijden van overmatig gebruik van antibiotica bij de bevolking”.

Wisselende naleving

Wel zeggen de auteurs dat gerandomiseerde gecontroleerde studies nodig zijn om te bepalen of antibioticaprofylaxe effectief is tegen VGS IE en de aanbevelingen verder te verfijnen. Verder merkte de commissie op dat tandartsen in het algemeen goed bekend waren met de richtlijnen, maar dat de naleving van de aanbeveling wisselde.

Hoewel de overgrote meerderheid aangaf tevreden te zijn met de richtlijnen schreef een deel van de tandartsen nog steeds AP voor aan patiënten met een matig risico. Anderen schreven AP juist helemaal niet voor aan hoogrisicopatiënten.

Het belang van goede tandgezondheid

Tenslotte bevestigde de review opnieuw het belang van een goede tandgezondheid voor het voorkomen van IE. “Omdat routinematige dagelijkse activiteiten resulteren in transiënte VGS-bacteriëmie met een veel hogere frequentie dan een enkele tandheelkundige ingreep heeft het optimaliseren van de mondgezondheid een grote invloed op het voorkomen van VGS IE”, schrijven de auteurs.

Bron:

Circulation

Bekijk ook de Nederlandse richtlijn Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken

 

 

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z