ANT bezorgd over groeiend aantal mensen dat tandarts niet meer bezoekt

De ANT maakt zich grote zorgen over een groeiende groep patiënten die de tandarts nooit meer bezoeken. Het CBC maakte op 14 maart cijfers bekend waaruit blijkt dat 30% van de mensen met een laag inkomen niet jaarlijks naar de tandarts of mondhygiënist gaan. Bij de hoogste inkomensklasse loopt tandartsbezoek op tot bijna 90% en tot 40 % voor bezoek aan de mondhygiënist.

Wegblijvers: laag inkomen, kwetsbare ouderen en jongeren
De ANT geeft aan dat het bij de groep die de tandarts niet meer bezoekt niet alleen gaat om mensen met een laag inkomen, maar ook om kwetsbare ouderen en een groeiende groep jongeren. “Dit is op de lange duur desastreus voor de mondgezondheid en leidt uiteindelijk tot veel hogere maatschappelijke kosten. Problemen in de mond zijn al erg genoeg, maar kunnen ook elders in het lichaam problemen veroorzaken of verergeren”, zegt tandarts en ANT-bestuurslid Ravin Raktoe.

Toegankelijkheid van tandarts
De ANT vindt dat het tijd wordt “dat de afbraakpolitiek van de mondzorg stopt. Deze zet een grote rem op de toegankelijkheid van de tandarts. We kunnen qua innovatie en nieuwe mogelijkheden zoveel meer, voor alle lagen van de bevolking, maar overregulering en bezuinigingen staan dat in de weg.”

De ANT stelt dat het probleem verder gaat dan alleen mensen met een lager inkomen die de tandarts niet meer bezoeken. Ravin Raktoe: “Vorig jaar heeft de Inspectie al het probleem van kwetsbare ouderen aangekaart, maar ook een grote groep jongeren ziet de tandarts niet of te laat, terwijl zij gewoon onder de basisverzekering vallen. De zorgverzekeraars hebben deze groep precies in kaart, maar doen niets. En dat is een slechte zaak, omdat we weten dat een gaatje als kind je de rest van je leven blijft achtervolgen. Alleen regelmatig bezoek aan de tandarts kan dat voorkomen. Want voorkomen is over een langere periode verreweg de goedkoopste oplossing.”

Hogere tarieven tandartsverzekering
Zorgverzekeraars hebben volgens de beroepsvereniging ook een deel van de sleutel in handen als het gaat om het toegankelijk houden van de mondzorg. “De zorgverzekeraars verhogen jaar in jaar uit de premie, terwijl de dekking alleen maar afneemt. De premies van tandartsverzekeringen zijn de afgelopen vier jaar met zo’n twintig procent gestegen, terwijl de dekking elk jaar wordt versoberd. Tegelijkertijd zijn de tandartstarieven in dezelfde periode met amper vijf procent gestegen”, legt Raktoe uit. “Sterker nog: tandartsen zijn het afgelopen jaar zelfs beduidend goedkoper geworden.”

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z