Effecten van de Brexit op de tandheelkunde in het Verenigd Koninkrijk

Effecten van de Brexit op de tandheelkunde in het Verenigd Koninkrijk

De daadwerkelijke uitvoering van de Brexit komt steeds dichterbij. Ook voor tandheelkundige praktijken in het Verenigd Koninkrijk zal deze ontwikkeling van grote invloed zijn. In dit artikel worden de verwachte effecten toegelicht.

Erkenning van kwalificaties door de hele EU

Een van de meest voor de hand liggende effecten van de Brexit waar de NHS en tandheelkundige rekening mee moeten gaan houden is het verhuizen van tandheelkundigen en mondspecialisten naar andere landen. Momenteel is er een systeem waarmee dentale kwalificaties die behaald zijn in een land binnen de Europese Unie automatisch worden erkend in alle EU landen. Of deze erkenning na de Brexit zal blijven bestaan is echter nog niet duidelijk. Mocht dit niet zo zijn dan zou dit grote instabiliteit kunnen veroorzaken.

Werven van toekomstige werknemers

Ook is de kans groot dat dit problemen zou opleveren voor de manier waarop de NHS en tandartspraktijken hun toekomstige werknemers bij elkaar krijgen. In februari 2018 bleek namelijk al dat 68 procent van de tandartspraktijken in het Verenigd Koninkrijk moeite heeft met het invullen van vacatures, wat betekent dat er nu al een tekort is aan professionals in de sector. Ook al heeft dit niet alleen met de Brexit te maken, maar bijvoorbeeld ook met bezuinigingen op loon, is het van groot belang dat het nieuwe beleid rondom migratie zo wordt ingevoerd dat er voldoende tandartsen en mondhygiënisten beschikbaar zullen blijven.

Een passend migratie beleid

Een woordvoerder van de British Dental Association: “Praktijken krijgen het steeds moeilijker bij het werven van tandartsen. Dit is met name het geval buiten de grote steden. We moeten zorgen dat onze eisen voor tandartsen matchen met het beschikbare aanbod. Dat aanbod zal moeten komen van onze eigen tandheelkunde opleidingen. Op de korte termijn moet echter ook het migratie beleid van nu en na de Brexit zorgen dat er voldoende aanbod blijft bestaan.”

Studenten in het Verenigd Koninkrijk

Hiernaast hebben rond de 135.000 EU studenten op Britse universiteiten een schreeuw naar duidelijkheid gedaan omtrent de status van EU studenten die zich willen inschrijven voor vakken die in de herfst 2019 van start zullen gaan. Momenteel is er nog geen beslissing gemaakt over hoe Britse studenten in de EU of EU studenten in het Verenigd Koninkrijk zullen worden behandeld na de Brexit. In het geval dat deze studenten als overzeese studenten behandeld zullen worden zullen voor hen de studiekosten flink toenemen, wat hun ervan kan weerhouden om naar het land te gaan om te studeren.

Bron:
Smiles on news

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z