Toenemende aandacht commercialisering Duitse tandheelkundige markt

Toenemende aandacht commercialisering Duitse tandheelkundige markt

De aandacht voor de beleggers die in Duitsland de tandheelkundige markt betreden blijft toenemen. Tijdens de hoorzitting over de Term Service and Supply Act (TSVG) waarschuwde de KZBV, de Duitse tandartsenvereniging, opnieuw voor het scenario waarin partijen zonder achtergrond in de zorg de tandheelkundige markt betreden.

Beleggers en zorgketens

Wolfgang Esser, CEO van de KZBV: ‘Met de huidige ontwikkeling zou de verzekerde community-based care op de lange termijn gevaar kunnen lopen. Beleggers kopen praktijken om deze vervolgens te betrekken bij grote zorgcentra en -ketens, waardoor zorg in toenemende mate vooral toegankelijk voor mensen in stedelijke gebieden en met hoge inkomens zal worden.’

Tien grote investeerders in Duitse markt

Volgens een studie van de KZBV zijn er op dit moment al tien grote en financiële investeerders in de Duitse tandheelkundige markt. Volgens Esser is dit echter niet nodig, aangezien er in Duitsland genoeg gekwalificeerde jonge tandartsen zijn en omdat de financiering van de praktijken wordt gewaarborgd door banken. Esser: ‘Uiteraard beloven grote (buitenlandse) investeerders Duitsland om aantrekkelijke en risicovrije rendementen te behalen. Snelle winst en duurzame, mensgerichte, goede zorg passen echter nou eenmaal niet bij elkaar. Als de wetgevers nu niet snel handelen zullen er vele investeerders bijkomen op de Duitse markt en zal de kwaliteit van de zorg afnemen.’

Raad van Europese Tandartsen

De Raad van Europese Tandartsen sluit zich aan bij de KZBV en is tegen verdere commercialisering van de Europese tandheelkundige markt. Ook zij denken dat dit verschijnsel een enorm gevaar vormt vanwege het gebrek aan bescherming van de patiënt. In verschillende EU-landen zijn al zaken van fraude en faillissement gebleken.

Nu is het moment voor politici om te beslissen hoe tandheelkundige zorg in de toekomst moet worden gewaarborgd. Goede, betrouwbare zorg en tevreden patiënten zouden hierin centraal moeten staan.

Bron:
ZWP online

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z