Coronavirus gemonitord bij Nivels griepsurveillance

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus is het Nivel begonnen met het monitoren van het virus bij de griepsurveillance. Met behulp van de 40 Nivel-Peilstations worden patiënten met griepachtige verschijnselen nu ook getest op de aanwezigheid van het coronavirus.

Beginnen met monitoren voor uitbraak

Het coronavirus veroorzaakt bij de meeste patiënten koorts en luchtwegklachten. Hoewel het virus nog niet in Nederland is ontdekt, is de kans op verspreiding altijd aanwezig. Het is daarom belangrijk om te beginnen met monitoren voordat het daadwerkelijk hier wordt aangetroffen.

Gegevens over gezondheidsgegevens sinds 1970

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt al sinds 1970 wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen voor de nationale griepsurveillance. De elektronische medische dossiers van 40 huisartsenpraktijken geven een actueel beeld van het voorkomen en de verspreiding van aandoeningen.

RIVM test op aanwezigheid virussen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) test op de aanwezigheid van een aantal griep- en verkoudheidsvirussen bij een aantal patiënten bij wie de Peilstations griepachtige klachten hebben geregistreerd. Omdat het coronavirus griepverschijnselen veroorzaakt zal vanaf heden ook de aanwezigheid van dit virus worden onderzocht.

Snel maatregelen indien coronavirus wordt aangetroffen

Aangezien er nog geen sprake is van een uitbraak is het onwaarschijnlijk dat het coronavirus bij een patiënt wordt aangetroffen. In het geval er bij een patiënt toch het coronavirus wordt vastgesteld, zal de eigen huisarts dit melden bij de GGD. Samen met het RIVM zullen ze dan snel maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan.

Wekelijks resultaten online

Wekelijks worden de resultaten van de griepsurveillance van het Nivel en RIVM online beschikbaar gemaakt op de website van het Nivel. Zolang het coronavirus nog niet is aangetroffen in Nederland, wordt het echter niet zinvol geacht om negatieve testresultaten te publiceren.

Bron:
Nivel

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z