Luchtvervuiling vergroot de kans op mondkanker

Luchtvervuiling vergroot de kans op mondkanker

Een onderzoek in Taiwan heeft uitgewezen dat er een verband bestaat tussen luchtvervuiling en mondkanker. De gegevens van een groot aantal mannen werden hiervoor geanalyseerd. Hieruit bleek dat blootstelling aan fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm (PM2,5) de kans op mondkanker doet toenemen.

Oorzaken mondkanker

Er was al bekend dat mondkanker veroorzaakt kan worden door roken, drinken, het humaan papillomavirus (HPV) en het kauwen op betelbladeren, dat in sommige delen van Zuidoost-Azië populair is. Blootstelling aan zware metalen en uitstoot van petrochemische fabrieken kan waarschijnlijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte. Van luchtvervuiling, met name PM2,5, is vooral bekend dat deze schade toebrengt aan de luchtwegen en de cardiovasculaire gezondheid. Het onderzoek in Taiwan heeft nu aangetoond dat PM2,5 ook mondkanker kan veroorzaken.

Relatie fijnstof en mondkanker

Om het verband tussen mondkanker en fijnstofdeeltjes te leggen zijn de gegevens gebruikt uit nationale databanken over gezondheid en luchtkwaliteit.
Er werd een link gelegd tussen de mate van luchtvervuiling op verschillende plekken in Taiwan en de gezondheidsgegevens van 482.659 mannen van veertig jaar en ouder, van wie bekend was of ze rookten en betelbladeren kauwden. Zoals verwacht zorgden roken en frequent betelgebruik voor een hogere kans op mondkanker. Maar dit gold ook voor een hoog niveau PM2,5. Niveaus boven 40,37 ug/m3 gaven een verhoogd risico op mondkanker te zien van 43 procent ten opzichte van niveaus lager dan 26,74 ug/m3.

Aanvullend onderzoek nodig

Dit onderzoek heeft geen oorzaak vastgesteld voor de waarnemingen. Volgens de onderzoekers ontbreekt het aan gegevens over hoeveel PM2,5 de mond binnendringt en wat het resultaat is van langdurige blootstelling. Er is aanvullende onderzoek nodig om vast te stellen hoe luchtverontreiniging kan bijdragen aan mondkanker.

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z