Mogelijk verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies

kauwen

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal of the American Dental Association is er misschien een verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies. Metaboolsyndroompatiënten hadden minder tanden en vaker een niet-functionerend gebit dan mensen zonder dit syndroom.

Cluster van aandoeningen

Metaboolsyndroom is een cluster van aandoeningen met betrekking tot de stofwisseling. Deze aandoeningen zijn onder andere hoge bloeddruk, hoge bloedglucosewaarden en een grote tailleomtrek. Hiermee worden hart- en vaatziekten en een verhoogd risico op diabetes type 2 geassocieerd. Eerder onderzoek had het syndroom al gekoppeld aan parodontitis, maar er is minder onderzoek gedaan naar de relatie met tandverlies.

Systematische review en meta-analyse

Het onderzoek bestond uit een systematische review en meta-analyse van studies die de relatie tussen metaboolsyndroom en tandverlies onderzochten bij volwassenen. De onderzoekers, geleid voor Marina Leite Souza van de Federal University of Santa Catarina afdeling Tandheelkunde in Brazilë, vonden twaalf geschikte studies. Negen hiervan werden gebruikt voor de meta-analyse.

Verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies

De meeste studies vonden een verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies, hoewel bij twee ervan dit alleen voor vrouwen gold. Deelnemers met het syndroom hadden minder tanden dan mensen zonder het syndroom. Daarnaast verdubbelde het hebben van de aandoening de kans op gebrek aan functioneel gebit.

Zorgwekkende gevolgen op eetpatronen

Volgens de auteurs is deze bevinding zorgwekkend omdat een slecht werkend gebit kan leiden tot problemen met kauwen. Dit kan een effect hebben op eetpatronen, wat zich kan uiten in een verminderde inname van fruit en groente en kan leiden tot verhoogde niveaus van cholesterol en verzadigde vetten. Ook komen het syndroom en tandverlies relatief vaak voor, en beïnvloeden ze de kwaliteit van leven negatief. Tot slot zorgen ze voor hoge gezondheidszorgkosten en kunnen ze sociale problemen en ongelijkheden verergeren.

Bewijskracht studie laag door verschillen in onderzoeken

Hoewel de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken over het algemeen hoog was, waarschuwden de auteurs dat de bewijskracht in hun studie laag was. De gebruikte onderzoeken waren namelijk erg verschillend en hadden andere criteria om het metaboolsyndroom te diagnosticeren.

Betere toekomstige studies

Om deze reden waarschuwen de onderzoekers dat men op moet passen bij het generaliseren van de resultaten naar grote en diverse bevolkingsgroepen. Ze hopen dat toekomstige studies een standaard aannemen om het beschreven verband beter te kunnen evalueren. Nieuwe studies zijn nodig om het verband goed te onderzoeken.

Bron:
The Journal of the America Dental Association

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/