Vanaf 2021 worden ook jongens gevaccineerd tegen hpv

Vaccinatie hpv

Vanaf 2021 worden niet alleen meisjes maar ook jongens gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (hpv). Dit zeer besmettelijke virus kan verschillende soorten kanker veroorzaken, waaronder kanker in de mond- en keelholte.

Hpv

Hpv is een virus dat door mannen en vrouwen kan worden overgedragen door seksueel contact. Het is zeer besmettelijk; maar liefst 80% van de Nederlanders zou hiermee geïnfecteerd worden. Meestal wordt het virus binnen twee jaar door het lichaam opgeruimd. Besmetting heeft dan verder geen gevolgen. In een enkel geval blijft het virus in het lichaam achter en kan dan later kanker veroorzaken. Vooral baarmoederhalskanker door hpv is bekend, maar ook anus-, penis-, vagina- en vulvakanker en kanker in de mond- en keelholte kunnen door bepaalde typen hpv veroorzaakt worden. Ieder jaar leidt hpv bij 1000 vrouwen en 500 mannen tot een vorm van kanker.

Vaccinatie

Voor meisjes is al sinds 2010 een inenting tegen hpv in het rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Hiermee wordt de kans op baarmoederhalskanker verkleind. Bij invoering was er veel weerstand tegen deze vaccinatie, omdat er onvoldoende bekend zou zijn over mogelijke bijwerkingen. Inmiddels ligt de vaccinatiegraad hoger dan in het begin. Dit jaar heeft al 65% van de opgeroepen meisjes de eerste van de twee vaccinaties gehad. Volgens de Gezondheidsraad is duidelijk geworden dat aandoeningen als chronische vermoeidheid, migraine en auto-immuunziekten niet worden veroorzaakt door deze inenting.

Inenting jongens

Het doel van de vaccinatie bij jongens is tweeledig. Enerzijds kunnen zij het virus dan niet meer doorgeven aan vrouwen, waarmee baarmoederhalskanker kan worden voorkomen. Anderzijds zijn mannen zelf dan ook beschermd tegen bijvoorbeeld keelkanker door hpv.

Leeftijd omlaag

De vaccinatie tegen hpv van zowel jongens als meisjes zal op 9-jarige leeftijd plaatsvinden. Bij meisjes gebeurt het nu nog op 13-jarige leeftijd. De inenting zal dan gecombineerd worden met de vaccinatie tegen bmr (bof, mazelen, rodehond) en dtp (difterie, tetanus, polio).
De komende twee jaar wordt gebruikt om het vaccin in te kopen en de vaccinatie te organiseren, waarna in 2021 tot uitvoer wordt overgegaan.

Mondzorgprofessionals

Er wordt al langer over gesproken dat mondzorgprofessionals een rol zouden kunnen spelen in de screening op mond- en keelkanker. Er zijn inmiddels testen in de handel waarmee dit gerealiseerd zou kunnen worden.

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z