Stigma rondom roken en drinken tijdens zwangerschap kan stoppen belemmeren

Stigma rondom roken en drinken tijdens zwangerschap kan stoppen belemmeren

De demonisering van vrouwen die roken of drinken tijdens de zwangerschap kan ertoe leiden dat zij dit in het geheim gaan doen, in plaats van op zoek te gaan naar de ondersteuning die nodig is om te stoppen. Dit blijkt uit een nieuwe Britse studie van Cardiff University.

Negatieve reacties

De deelnemers van het onderzoek gaven aan dat negatieve reacties rondom het nuttigen van kleine hoeveelheden alcohol en sigaretten hen tot het geheimhouden dwong. Ook hielden ze dit vaak verborgen van hun vroedvrouwen en partners. Hier komt bij dat in sommige gevallen partners hun vrouwen of vriendinnen juist aanmoedigden om thuis alcohol te drinken.

Geen ondersteuning

Deelnemers die dronken of rookten, meldden ook dat de veroordelende toon van verloskundigen en andere gezondheidswerkers maakten dat zij minder geneigd waren om hen advies en ondersteuning te vragen.

Privé als acceptabel

Veel van de deelnemers zagen roken in privé als een acceptabele zaak voor een zwangere vrouw om te doen. Dit stond in schril contrast met hun opvattingen over roken in het openbaar. Sommige deelnemers die tijdens de zwangerschap hadden gerookt, gaven aan dat ze een andere zwangere vrouw die in het openbaar rookt nog steeds zouden veroordelen.

Alles voor de baby

Volgens de onderzoekers worden zwangere vrouwen niet langer als hun eigen persoon gezien. Andere mensen vinden vaak dat zij al hun energie en prioriteiten moeten kunnen richten op de baby, in plaats van hun eigen behoeften.

Empathie en erkenning

In plaats van de heersende stigmatisering zouden deze vrouwen eigenlijk empathie en erkenning voor de uitdagingen die zwangerschap kan bieden nodig hebben. Er moet rekening gehouden worden met de subjectieve ervaringen en uitdagingen waarmee zwangere, met name werkende, vrouwen worden geconfronteerd.

Bron:
Cardiff University

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z