VWS steunt inzet KNMT om over te gaan op spoedzorg

Noodklok luidt in Ierland voor dentaal toerisme

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat ze het advies van de KNMT – in samenwerking met de ANT, NVM-Mondhygiënisten en ONT – ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

‘We zijn het ministerie zeer erkentelijk dat het de tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen,’ zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands in een eerste reactie.

‘We zijn er van meet af aan van overtuigd geweest dat ons dit te doen stond,’ aldus Brands. ‘Hoe moeilijk en ingrijpend het voor onze leden en hun patiënten ook is.’ Veel leden geven inmiddels aan dat ze graag gehoor willen geven aan het advies maar zich tegelijkertijd afvragen of ze daarin wel worden gesteund. Zeer begrijpelijk, zegt Brands. ‘We hebben dan ook bij het afgeven van ons advies meteen contact gezocht met VWS en uitgelegd waarom we dit doen.’
Wetenschappelijke onderbouwing aerosolen

Onderbouwing

De afgelopen dagen is dat contact geïntensiveerd, met name vanwege de behoefte bij VWS aan onderbouwing van het advies. Brands: ‘In het overleg met de ministers De Jonge en Bruins heb ik toegelicht dat uit onderzoek blijkt dat door de aard van onze zorgverlening (neem bijvoorbeeld het schoonspoelen van een gaatje met water, wetend dat het virus zich bij uitstek via zogeheten aerosolen (waterdeeltjes) verplaatst), zorgverleners in de mondzorg een hoog risico lopen op besmetting, en het virus vervolgens weer door kunnen geven. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor hebben we daarna ook schriftelijk aangereikt.’

Afname voorraden beschermingsmiddelen

Brands: ‘Ook hebben we aangegeven dat de voorraden aan beschermingsmiddelen drastisch slinken, wat betekent dat we niet meer in de spoedzorg kunnen voorzien als we nu geen maatregelen treffen. En dat we bij de stappen die we nemen altijd het beleid van de experts van de drie tandheelkundige faculteiten volgen. Bovendien wordt ons advies ondersteund door NVM, ANT en ONT.’

Waardering voor bereidheid VWS

De KNMT adviseert haar leden dan ook dringend het advies om over te gaan op spoedzorg over te nemen. En in de eigen praktijk zorg te dragen voor een goede regeling van de spoedzorg aan de eigen patiënten. Daarnaast wil de KNMT-voorzitter kwijt dat hij veel waardering heeft voor zowel de bereikbaarheid als de bereidheid aan de kant van het ministerie. ‘Overleg was altijd mogelijk, of het nu in het weekend was of ‘s avonds. En dat in de wetenschap dat alle aandacht van het departement boven alles uitgaat naar de acute (ziekenhuis)zorg.’

Lees meer over: Corona, Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z