Hoge fluoride niveaus leiden tot lager IQ bij prenatale kinderen

Hoge fluoride niveaus leiden tot lager IQ bij prenatale kinderen

Uit een nieuwe studie is gebleken dat de kinderen van vrouwen met hoge fluoride niveaus over het algemeen minder intelligent zijn. Het is mogelijk dat fluoride geen invloed meer heeft op de ontwikkeling
van hersenen na de geboorte.

Prenatale kinderen gevoeliger

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat het zenuwstelsel van een foetus weleens negatief zou kunnen worden beïnvloed door blootstelling aan hogere fluoride niveaus,” aldus Howard Hu, hoofdonderzoeker en professor in gezondheid, epidemiologie en wereldwijde gezondheid aan de Universiteit van Toronto. “Daarnaast toonde de studie aan dat het zenuwstelsel van een prenataal kind gevoeliger is voor fluoride dan dat van kinderen die al naar school gaan.”

Het onderzoek

Het doel van de onderzoekers was om te kijken of blootstelling aan fluoride voor de geboorte op wat voor manier dan ook in verband staat met de neurocognitieve ontwikkeling van kinderen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 299 moeder-kind paren. Ook bevatte de studie data van de GCI (General Cognitive Index) score van 287 4-jarige kinderen.

Lagere intelligentie bij meer fluoride

Het gemiddelde fluoride niveau dat werd gemeten in de urine was 0,90 mg/L bij de moeders en 0,82 mg/L bij de kinderen. Op het moment dat de fluoride niveaus in de urine toenamen met 0,5 mg/L was een correlatie met lager GCI en IQ scores bij de kinderen te zien. Hierbij werd rekening gehouden met eventuele andere invloeden, als onderwijs, gebruik van tabak en leeftijd.

Verder onderzoek

De onderzoekers lieten weten dat deze bevindingen nog gecheckt moeten worden in andere populaties, aangezien dit onderzoek slechts onder Mexicaanse moeders en kinderen werd gedaan. Ook moet verder worden onderzocht in hoeverre fluoride negatieve effecten op zwangere vrouwen kan hebben, om vervolgens te verzekeren dat de voordelen van fluoride opwegen tegen eventuele risisco’s.

Bron:
EHP 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z