Vlaamse regeerakkoord concentreert op preventie

Vlaamse regeerakoord

Het is zover: de tekst van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is af. Wat (mond)gezondheid betreft ligt de focus op preventief welzijnsbeleid, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.
Er zal worden samengewerkt met bijvoorbeeld de beleidsdomeinen Sport, Werk en Onderwijs om de doelen te realiseren. De gezondheidsdoelen worden (opnieuw) geëvalueerd in overlegd met partners op basis van wetenschappelijke kennis. Zo is een goede mondhygiëne voor zowel kinderen als mensen die verblijven in residentiële zorginstellingen een nieuwe gezondheidsdoelstelling.

Mondhygiënisten om kwetsbare groepen te bereiken

Om de doelstellingen te halen worden onder andere niet-overheidsinstanties ingezet. Scholen maar ook mondhygiënisten worden als voorbeeld hiervan gegeven. De laatste groep wordt specifiek genoemd in combinatie met het bereiken van kwetsbare groepen.

Preventie en vroegdetectie als speerpunten

Verder hamert het regeerakkoord op het belang van preventie en vroegdetectie. Het Preventiedecreet wordt herzien om de verhoogde middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Hierdoor moeten de gezondheidswinsten zo groot mogelijk zijn.

Stimuleer mensen om gezonde keuzes te maken

Daarenboven wil men door middel van nudging gebruik maken van de inzichten van gedragswetenschappen en zo mensen subtiel stimuleren om gezonde keuzes te maken. Als de gezonde keuze de eenvoudigste is, zal preventie makkelijker zijn, zo luidt de gedachte in het akkoord.

Versterkte rol lokale besturen en eertelijnszones

Tot slot zal de rol van de lokale besturen en de eerstelijnszones worden versterkt. Bij preventieve campagnes kunnen ook de zorgberoepen waarvoor geen verwijzing nodig is worden betrokken. De hoop is dat zo veel kan worden voorkomen zodat het niet hoeft te worden genezen.

Bron: het Vlaamse regeerakkoord

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z/