Nederlanders zijn tevreden over mondgezondheid

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat 72 procent van de Nederlandse volwassenen content is over hun mondgezondheid.

De nieuwe cijfers van de Gezondheidsenquête van het CBS over 2019 zijn binnen. Uit het grootschalige onderzoek kunnen we onder andere leren dat Nederlanders hun mondgezondheid in de regel als goed ervaren. Maar liefst 72 procent van de respondenten liet weten tevreden te zijn met hun dentale gezondheid. Een opvallend gegeven is dat volwassenen die hun mondgezondheid als goed beoordelen vaker naar de tandarts gaan dan zij die hun gezondheid als minder goed zien. Respectievelijk brengt 82 en 74 procent van de ondervraagden een jaarlijks bezoek aan de tandarts.

Mensen met een minder goede mondgezondheid gaan echter wel vaker per jaar naar de tandarts (5 keer) dan volwassenen met een minder goede mondgezondheid (ruim 3 keer). Het bezoek aan de mondhygiënist en orthodontist is dan weer nagenoeg gelijk onder alle ondervraagden.

Bekijk een grotere versie

Mogelijk verband mondgezondheid en lichamelijke aandoeningen

Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt nogmaals dat er een mogelijke correlatie is tussen een goede mondgezondheid en algemene lichamelijke gezondheid. Zo geven volwassenen met een minder goede mondgezondheid vaker aan langdurige aandoeningen te hebben (46 procent) dan volwassenen met een adequate mondgezondheid (32 procent). Uit de enquêteresultaten blijkt dat o.a. diabetes, hartinfarcten, beroertes, gewrichtsontstekingen en nieraandoeningen vaker voorkomen onder respondenten met een minder goede mondgezondheid. Bovendien heeft de mondgezondheid ook een grote invloed op de manier waarop de respondenten hun eigen gezondheid ervaren. Van de ondervraagden met een goede mondgezondheid ervaart 81 procent hun gezondheid als goed, een groot verschil met de 60 procent onder mensen met een minder goede mondgezondheid.

De resultaten van het onderzoek zijn interessant, maar niet heilig. Uit deze kwantitatieve resultaten is het lastig conclusies te trekken. Zeker causale verbanden kunnen hier niet mee worden aangetoond. Het CBS geeft zelf ook aan dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de oorzaken en gevolgen van deze resultaten.

Bron:
CBS

 

 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z