Nieuwe risicofactoren voor HPV-gerelateerde orale kanker ontdekt

Nieuwe risicofactoren voor HPV-gerelateerde orale kanker ontdekt

Mensen die meer dan tien orale sekspartners hebben gehad, lopen een ongeveer vier keer zo groot risico op humaan papillomavirus-gerelateerde (HPV) orofaryngeale kanker (OPC) dan mensen met minder partners. Dit concluderen wetenschappers in Cancer na een onderzoek naar nieuwe risicofactoren en serologische markers over de kans op HPV-OPC.

 

https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/nieuwe-risicofactoren-voor-hpv-gerelateerde-orale-kanker-ontdekt

Toename van OPC

De afgelopen jaren heeft HPV geleid tot een toename in de incidentie van OPC, een hoofd-halskankersoort. Het wordt aangenomen dat dit kan worden verklaard door trends in oraal seksueel gedrag. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat orale seks een risicofactor is, maar richtten zich voornamelijk op het aantal partners zonder andere contextuele gegevens.

Onderzoek naar oraal seksgedrag

Wetenschappers onder leiding van Dr. Virginia Drake van de otolaryngologie-afdeling hoofd- en nekchirurgie aan de Johns Hopkins University probeerden te begrijpen hoe gedragingen die verband houden met orale seks de kans op het ontwikkelen van mond- of keelkanker beïnvloeden. Meer dan 500 mensen namen deel aan het onderzoek, waarvan 163 personen met HPV-gerelateerde orofaryngeale kanker. De deelnemers vulden een gedragsenquête en gaven indien relevant bloed- en tumormonsters af.

Meer partners, meer OPC

Uit de resultaten bleken duidelijke verbanden tussen orale seks en het voorkomen van HPV-OPC. Ongeveer 45% van de kankerpatiënten hadden meer dan tien orale sekspartners gedurende hun leven vergeleken, en nog eens 19% zes tot tien partners. In de controlegroep had maar 19% meer dan tien partners.

Na correctie voor aantal partners en roken bleef ook de intensiteit van de blootstelling aan orale seks, gemeten naar het aantal partners per tien jaar, geassocieerd met significant verhoogde kans op HPV-OPC. Bijna een derde van de patiënten had meer dan vijf partners in die periode vergeleken met ongeveer 11% in de controlegroep.

Ook leeftijd eerste keer is risicofactor

Verder was de leeftijd bij de eerste keer orale seks lager bij HPV-OPC-patiënten dan bij de andere deelnemers. Ongeveer 37% van de eerste groep was minderjarig bij hun eerste keer tegenover ongeveer 23% in de controlegroep.

Uitgebreid gedragsbeeld

De auteurs geloven dat hun studie “het meest uitgebreide gedragsbeeld van HPV-gerelateerde orofaryngeale kanker tot nu toe” geeft. Enkele beperkingen zijn echter dat de gegevens zelf-gerapporteerd zijn waardoor recall-vooringenomenheid of onjuiste rapportage niet kunnen worden uitgesloten.

Desondanks suggereren de gedragingen volgens Dr. Drake “aanvullende nuances van hoe en waarom sommige individuen HPV-OPC ontwikkelen”. De onderzoekers hopen dat de nieuwe informatie clinici kan helpen om HPV-gerelateerde kankers beter te begrijpen. “Aangezien de incidentie van HPV-OPC in de Verenigde Staten blijft stijgen, hebben deze bevindingen belangrijke implicaties voor de volksgezondheid en informeren ze over epidemiologische kennis van hoofd- en halskanker”, schrijven ze.

Bron:
Cancer

 

 

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z