Demografie van arts en patiënt bepaalt deels orthodontische behandeling

Demografie van arts en patiënt bepaalt deels orthodontische behandeling

De keuze van behandeling wanneer orthodontisten de tanden van een patiënt rechtzetten hangt niet alleen af van het tandprobleem. Ook de demografie van de arts en patiënt beïnvloeden de beslissing, aldus een recente studie.

Welke factoren bepalen de behandeling?

Patiënten kunnen zich misschien afvragen waarom hun tanden nou precies op een bepaalde manier worden rechtgezet. De factoren die invloed hebben op de behandelingskeuze voor volwassen patiënten in Verenigde Staten zijn nu onderzocht door een team geleid door Greg Huang, hoofd van de afdeling orthodontie van de University of Washington School of Dentistry.

Onderzoek bij behandelaars en patiënten

De studie, gepubliceerd in het American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, ondervroeg 91 behandelaars over hun demografische kenmerken en aanbevelingen voor de behandeling voor patiënten. Daarnaast werden 347 patiënten gevraagd naar hun demografische kenmerken, eerdere orthodontische behandeling en behandelingsdoelen. Er werd voornamelijk gekeken naar vier hoofbehandelingsgroepen: aligners, vaste beugels, tijdelijke beugels en orthognatische chirurgie.

Niet iedereen krijgt dezelfde aanbeveling

Het resultaat laat zien dat de aanbevolen behandeling sterk afhangt van verschillende factoren. Zo werd bij blanke en Aziatische patiënten drie keer vaker aanbevolen om de tanden recht te laten zetten dan bij Latino’s en zwarte mensen. Ook bevolen vrouwelijke artsen deze behandeling vaker aan.

Verzekeringsdekking belangrijk bij chirurgie

Verder waren dentofaciale kenmerken zoals de steilheid van de onderkaakvlakken van belang als het gaat om aanbevelingen voor orthognatische chirurgie. Daarnaast bleken beschikbaarheid van verzekeringsdekking, en het ras en de etniciteit van de arts invloed te hebben op de beslissing. Patiënten met verzekering kregen in 70% van de gevallen een aanbeveling tot chirurgie tegenover 26% van de patiënten zonder.

Academische praktijken gaan vaker voor tijdelijke apparaten

Tijdelijke verankeringsapparaten werden vaker aanbevolen in academische dan in privépraktijken. Ook werden tijdelijke beugels drie keer zo vaak geadviseerd bij patiënten zonder verzekering en bij zwarte en Latinopatiënten.

Resultaat geeft inzicht in invloeden

De resultaten zijn duidelijk, maar wel gebaseerd op een niet-random geselecteerde groep Amerikaanse behandelaars en patiënten. Alsnog kan de studie worden gebruikt als een inzicht in welke factoren de aanbevelingen van behandelaars beïnvloeden.

Bron:
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 

Lees meer over: Orthodontie, Thema A-Z