Overgewicht zorgt mogelijk voor hogere kosten bij behandeling tegen parodontitis

gewicht - weegschaal

Parodontitispatiënten met obesitas hebben mogelijk significant hogere parodontale behandelingskosten dan mensen met een normaal gewicht. Volgens een artikel in het Journal of the American Dental Association was dit het geval ongeacht de ernst van de parodontitis. De onderzoeksbevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor klinische richtlijnen en het beleid wat betreft tandheelkundige vergoedingen.

Economische gevolgen

Ongeveer de helft van allen volwassenen in de VS wordt getroffen door parodontitis. Naast dat de aandoening leidt tot een lagere kwaliteit van leven heeft het aanzienlijke economische gevolgen. Volgens een schatting zijn de directe behandelingskosten voor parodontitis ongeveer 3,5 miljard, waarbij nog eens 150 miljard dollar aan indirecte kosten als gevolg van productiviteitsverlies komen.

Verband tussen obesitas en parodontitis

Gedurende de afgelopen twee decennia is er onderzoek gedaan naar een verband tussen obesitas en parodontitis. Hoewel de specifieke oorzakelijke relatie tussen obesitas en parodontitis niet is vastgesteld, wordt aangenomen dat overgewicht op meerdere manieren bijdraagt aan tandvleesaandoeningen.

Reactie op parodontale behandeling

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten met een normaal gewicht gunstiger kunnen reageren op parodontale behandelingen dan degenen met overgewicht. Daarom wilden onderzoekers van Boston University Henry M. Goldman School of Dental Medicine bepalen of patiënten met overgewicht en obesitas hogere kosten hebben voor parodontale therapie.

Retrospectieve studie

De retrospectieve cohortstudie gebruikte gegevens uit de elektronische tandheelkundige dossiers van volwassen patiënten die van 1 juli 2010 tot en met 31 juli 2019 werden onderzocht op een Amerikaanse tandheelkundige school. De steekproef omvatte 3.443 volwassenen, van wie 39% een normaal gewicht (BMI 18,5-24,9) had, 37% overgewicht (25-29,9) had en 24% obesitas (≥ 30) had. De patiënten hadden initiële parodontale onderzoeken en hadden binnen zes maanden na het verstrekken van een medische geschiedenis ten minste één follow-up parodontaal onderzoek, en hadden ten minste twee jaar follow-up.

Relatie tussen overgewicht en parodontitis

Patiënten met overgewicht en obesitas waren ouder en hadden meer kans op ernstige parodontitis en diabetes, en hadden vaker een tandartsverzekering dan patiënten met een normaal gewicht. Degenen met obesitas waren vaker vrouw en gebruikten meer tabak dan de andere groepen.

Hogere behandelingskosten

De gemiddelde totale behandelingskosten waren significant hoger voor patiënten met obesitas ($450) dan voor patiënten met overgewicht ($431) en degenen met een normaal gewicht ($289). Zelfs na correctie voor mogelijke verstorende variabelen, covariaten en de status van parodontitis, waren de totale kosten voor patiënten met obesitas 27% groter dan voor patiënten met een normaal gewicht.

Obesitas ‘duurder’ dan roken

De onderzoekers keken ook naar de extra kosten die iemand gemiddeld heeft per aandoening. Opvallend genoeg zijn de extra kosten als gevolg van obesitas consistent hoger dan die van diabetes of roken voor een bepaalde categorie parodontitis. Een denkbeeldige mannelijke patiënt met matige parodontitis zou bijvoorbeeld zijn parodontale behandelingskosten zien stijgen met $54 als hij diabetes had, $72 als hij rookte en $78 als hij zwaarlijvig was.

Opvallende uitkomst

De auteurs waren verbaasd over deze uitkomst: “We hadden dit niet verwacht. […] Misschien is dit het gevolg van obesitas die de reactie op parodontale therapie vermindert, waardoor agressievere en duurdere behandelingen nodig zijn.”

Klinische richtlijnen bepalen

De studie kan worden gebruikt om klinische richtlijnen te helpen bepalen, evenals het ontwerpen van tandheelkundige voordelen en het dekkingsbeleid, schreven ze. “De BMI van patiënten kan dienen als een belangrijke indicator van de verwachte parodontale behandeling en de bijbehorende kosten om de ziekte te verhelpen. Bovendien kunnen interventies gericht op een gezonde BMI secundaire voordelen hebben met lagere parodontale behandelingskosten.”

Bron:
JADA

 

 

Lees meer over: Parodontologie, Thema A-Z