Combinatie van opioïden en NSAID’s werkt beter tegen pijn na tandextractie dan ibuprofen

Combinatie van opioïden en NSAIDs werkt beter tegen pijn na tandextractie dan ibuprofen

Een combinatie van opioïden en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) bleek effectiever dan ibuprofen om pijn te behandelen na extractie van de derde molaar, volgens een publicatie in het Journal of Evidence Based Dental Practice. De verbeterde pijnbeheersing van multimodale therapie moet echter wel worden opgewogen tegen het verhoogde risico op bijwerkingen.

Matig tot ernstige pijn

De extractie van de onderste derde molaar is een van de meest voorkomende procedures bij orale en maxillofaciale chirurgie. Patiënten kunnen acute postoperatieve pijn en ontsteking ervaren die meestal van matige tot ernstige intensiteit is en tot twee dagen duurt. Als de pijn echter niet op de juiste manier wordt behandeld, kan het chronisch en ernstiger worden.

Multimodale benadering

Er is nog geen duidelijke consensus bereikt over de optimale pijnbehandeling. De noodzaak om opioïden te verminderen bij patiënten met acute pijn heeft geleid tot voorstellen voor een multimodale benadering van analgesie. Hierbij worden twee of meer analgetica met een ander werkingsmechanisme gecombineerd. Van de verschillende combinaties die zijn onderzocht voor postoperatieve pijn, is de toediening van een opioïde samen met een NSAID voorgesteld als de beste optie.

Ibuprofen en combinatie vergelijken

Het doel van een team onderzoekers uit Spanje was om de effectiviteit en bijwerkingen van 400 mg ibuprofen en de combinatie van Enanplus, bestaande uit 75 mg tramadolhydrochloride plus 25 mg dexketoprofen, en te vergelijken. Ibuprofen wordt vaak voorgeschreven in monotherapie voor acute post- chirurgische pijn. Tramadolhydrochloride geeft een opioïde-effect, dexketoprofen is een combinatie van een opioïde en een NSAID.

Extracties van derde molaren

In een dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie rekruteerden de wetenschappers gedurende een half jaar 72 patiënten die lagere extracties van een derde-molaar ondergingen aan de kliniek van de Universiteit van Granada School of Dentistry. De deelnemers moesten ten minste 18 jaar oud zijn en niet allergisch zijn voor een van de medicijnen die in het onderzoek zijn gebruikt. Mensen die zwanger waren, borstvoeding gaven of antibiotica namen in de week voor de operatie kwamen niet in aanmerking.
De helft van de deelnemers moesten elke acht uur ibuprofen innemen, de andere helft kreeg elke acht uur Enanplus voorgeschreven. Elke extractie werd door dezelfde chirurgen en onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd. De postoperatieve pijn en zwelling werden gemeten met behulp van een visuele analoge schaal (VAS). Tevens werden de ervaren pijnverlichting, noodmedicatiebehoefte, bijwerkingen en algemene indruk van de medicatie geregistreerd.

Meer pijnverlichting bij combinatie

Hoewel er geen statistisch significant verschil tussen de groepen in pijnintensiteit werd waargenomen was de pijnverlichting in de Enanplus-groep significant hoger. Daarnaast waren noodmedicatie of aanvullende pijnverlichting vaker nodig bij patiënten in de ibuprofen-groep. 24 uur na de operatie rapporteerden Enanplus-patiënten minder zwelling, maar dit was niet het geval na 48 of 72 uur.

Meer bijwerkingen

Hoewel tramadol-dexketoprofen een positief effect had op pijnverlichting, had het ook nadelen. Bijna 42% van de patiënten in de Enanplus-groep had bijwerkingen van de medicatie, vergeleken met slechts 9% van de patiënten in de ibuprofen-groep. Vooral misselijkheid en duizeligheid kwamen vaker voor in die eerste groep.

Kleine steekproefomvang

De studie had slechts een kleine steekproefomvang en bevatte geen placebogroep. Ook onderzochten de wetenschappers niet de effectiviteit van een combinatie van paracetamol en ibuprofen – waarvan bewezen is dat deze kan wedijveren met de pijnverlichting van opioïde-NSAID-combinaties.

Superieure pijnverlichting

“Superieure pijnverlichting werd waargenomen in de tramadol + dexketoprofen-groep. […] Verder onderzoek is nodig met grotere patiëntsteekproeven om deze resultaten te verifiëren en de patiënten te identificeren die het meeste voordeel zouden halen uit deze combinatie”, schreven de auteurs van het rapport.

Bron:
Journal of Evidence Based Dental Practice

 

 

Lees meer over: Pijn | Angst, Thema A-Z