Sporten als remedie tegen tandartsfobie

tandartsfobie

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat het beoefenen van een lichte sport vlak voor een tandartsafspraak patiënten met ernstige tandartsenfobie zou kunnen helpen. Patiënten die op een gemiddelde snelheid 30 minuten lang wandelden voor een afspraak gaven aan significant minder angstig te zijn voor, tijdens en na een tandartsafspraak.

Gebitsproblemen door tandartsenangst
Bang zijn voor de tandarts weerhoudt vele patiënten van het bezoeken van de tandarts, waardoor het vaak ook samengaat met een slechte mondgezondheid. Een van de bekende oplossingen hiertegen is cognitieve gedragstherapie. Dit werkt echter niet bij zo’n 30% van de patiënten. Om die reden ging een team van Duitse onderzoekers op onderzoek uit naar overige oplossingen. Hierbij keken zij of sporten voor een afspraak hiertegen zou kunnen helpen, aangezien sporten in eerdere onderzoeken al als stress verminderend was bevonden.

Deelnemers aan onderzoek
De onderzoekers gingen op zoek naar patiënten bij een psychiatrische kliniek in Berlijn, met een hoge scoren op de tandartsenangst schaal die de tandarts minstens voor de afgelopen drie jaar hadden vermeden. Patiënten met een aantoonbare psychiatrisch probleem of een familiegeschiedenis die tandartsfobie zou kunnen stimuleren werden niet in het onderzoek opgenomen. Uiteindelijk werden dertig deelnemers verzameld.

Lage en gemiddelde intensiteit
De deelnemers werden als eerste getest op hun maximale zuurstofinname, speekselniveaus en level van tandartsenangst. Vervolgens werd de groep in twee groepen van 15 mensen verdeeld. Elk van de deelnemers bezocht tweemaal een tandartsenkliniek, om een scaling- en polijstbehandeling te ondergaan. Bij het eerste bezoek werd de deelnemers gevraagd om voorafgaand aan de behandeling 30 minuten op een loopband te lopen. Voor de eerste groep werd gevraagd dit op een laag tempo te doen, met 20% van het maximale zuurstofgebruik, en bij de tweede groep op een sneller tempo, met rond de 70% van het maximale zuurstofgebruik. Dit werd omgedraaid bij het tweede bezoek.

Voor, tijdens en na elke behandeling werd de patiënten gevraagd om hun angstniveaus aan te geven door middel van de VAS-schaal. Hoe hoger de score, hoe erger de angst. Ook werden speeksel samples verzameld om de cortisol niveaus te kunnen testen, die worden gezien als een teken van stress.

Minder angst na sporten op gemiddelde intensiteit
De groepen die met een sneller tempo liepen voor de behandeling toonden significant lagere angstniveaus dan de groepen die op een laag tempo liepen. Ook werden bij deze eerst genoemden lagere cortisol niveaus gevonden. Dit zou dus betekenen dat sporten op een gemiddelde intensiteit voor een behandeling patiënten met een tandartsfobie minder angstig kan maken.

Bron:
Depression and Anxiety

Lees meer over: Pijn | Angst, Thema A-Z