Welke pijnstiller helpt het beste na orthodontische behandeling?

Welke pijnstiller helpt het beste na orthodontische behandeling?

Na een orthodontische behandeling hebben patiënten vaak pijnklachten. Liverpool University Dental Hospital heeft onderzocht of deze pijnklachten te verminderen zijn door het innemen van pijnstillers. Zo ja, kunnen ze dan beter voor of na de behandeling worden ingenomen? En welke pijnstiller werkt het beste?

Pijn na orthodontische behandeling

Veel patiënten ervaren pijn na het ondergaan van een orthodontische behandeling. De mate van pijn hangt af van het type beugel en de hoeveelheid kracht die op het gebit wordt uitgeoefend. De pijn wordt als het meest negatieve aspect van de behandeling ervaren en is de meest genoemde reden om te stoppen met een orthodontische behandeling.

Onderzoek naar pijnstillers

Onderzoekers van Liverpool University Dental Hospital hebben onderzoek gedaan naar het effect van pijnstillers na een orthodontische behandeling. Het idee was dat als pijnstillers effectief blijken te zijn, het ondergaan van een orthodontische behandeling minder belastend wordt. De meeste pijnstillers zijn goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar en veroorzaken geen ernstige bijwerkingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3110 deelnemers in de leeftijd van 9 tot 34 jaar. De deelnemers werden verdeeld in groepen die op verschillende tijdstippen verschillende soorten pijnstillers of een placebo toegediend kregen. Er werd gekeken naar het effect van de medicatie twee, zes en 24 uur na de behandeling.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het innemen van paracetamol en NSAID’s (zoals ibuprofen) en het toegediend krijgen van een plaatselijke verdoving alle drie effectief is om de pijn te verminderen. Er werd geen noemenswaardig verschil gevonden tussen de pijnstillende werking van deze middelen. Er werd alleen een klein verschil waargenomen met betrekking tot het tijdstip van de inname van ibuprofen. Deze pijnstiller werkt iets beter als hij een uur voor de behandeling al wordt ingenomen.

 

Bron:
Cochrane Database Syst Rev
Cochrane

Lees meer over: Orthodontie, Pijn | Angst, Thema A-Z