Lagere kosten door behandelen slaapapneu in eerste lijn

Lagere kosten door behandelen slaapapneu in eerste lijn

Een nieuw ontwikkelde methode biedt potentie om de hoge kosten die slaapapneu met zich mee brengt terug te brengen. Met de methode die het diagnostisch centrum Diagnostiek voor U ontwikkelde kan per patiënt 400 tot 525 euro worden bespaard.

Hoge kosten OSAS

Het te laat ontdekken en niet behandelen van het obstructief slaapsyndroom OSAS brengt zowel gezondheidsrisico’s als hoge kosten met zich mee. Jaarlijks kost dit Nederland zo’n 1,5 miljard euro. In de Verenigde Staten lopen de kosten zelfs op tot 160 miljard.

Zuurstoftekort en verstoring slaapritme

Bij mensen met slaapapneu stopt de ademhaling tijdens het slapen steeds opnieuw voor 10 tot 30 seconden, meestal veroorzaakt door afsluiting van de bovenste luchtwegen. In sommige gevallen kan dit zelfs meer dan vijftig keer per uur voorkomen. Hierdoor beland er minder lucht in de langen wat een zuurstoftekort in het bloed veroorzaakt.

Waar de patiënt hier op het eerste gezicht niets van merkt verstoort dit wel het slaapritme. Dit verzorgt daarom vaak klachten als vermoeidheid, slechte concentratie, hoge bloeddruk of impotentie. Daarnaast brengt slaapapneu verhoogde risico’s op onder andere hart- en vaatziekten, herseninfarcten en kanker met zich mee.

Slaapapneu in Nederland

In Nederland hebben rond de 600.000 mensen te maken met OSAS. Dit komt vooral, maar niet uitsluitend, voor bij mannen met overgewicht. Minder dan de helft van de mensen met slaapapneu wordt hiervoor behandeld. De behandeling bestaat in de meeste gevallen simpelweg uit een slaapmasker.

Polygrafie in eerste lijn

Om de hoge kosten die OSAS behandelingen met zich mee brengen terug te brengen voerde het diagnostisch centrum Diagnostiek voor U in Eindhoven een uitgebreid polygrafisch onderzoek uit en werd gekeken of polygrafie erkend zou kunnen worden als diagnostiek in de eerste lijn. Het bleek dat de kwaliteit van dit type onderzoek gelijk is aan de tweedelijnskwaliteit, en dat de kosten een stuk lager zijn. Door OSAS bij de huisarts te behandelen, en niet door te verwijzen, kan per patiënt tussen 400 en 525 euro worden bespaard.

De NZa heeft deze resultaten in overweging genomen en als gevolg de eerstelijnsvoorzieningen en het toekennen van een eigen tarief erkend. Daardoor is het vanaf nu toegestaan voor huisartsen en zorgverzekeraars om polygrafische behandelingen aan te bieden.

Bron:
Eindhovens dagblad
Skipr

NVTS congres: Tandheelkundige slaapgeneeskunde in de praktijk. 5 april, Naarden

Op vrijdag 5 april houden wij ons elfde jaarcongres. Zes boeiende sprekers belichten vanuit diverse invalshoeken de slaapapneu-gerelateerde problematiek. De focus ligt op nieuwe kennis ten aanzien van Slaapdetectie & ‘City Safety’, alternatieve diagnostische mogelijkheden en toekomstperspectieven.
Aan bod komen de relatie tussen parodontitis en slaapapneu, gedragsverandering met betrekking tot gezonder leven en slaaphygiëne. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de meest relevante recente literatuur op het gebied van OSA en van de ontwikkelingen van de unieke leerstoel ‘Tandheelkundige slaapgeneeskunde’. Lees meer

 

Lees meer over: Slaapgeneeskunde, Thema A-Z/