Taakherschikking: Mondhygiënisten kunnen zich vanaf 1 april laten registreren bij het CIBG

Mondhygiënisten kunnen zich vanaf 1 april laten registreren bij het CIBG

Mondhygiënisten kunnen zich vanaf 1 april 2020 laten registreren bij het CIBG om in het kader van de taakherschikking zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren. Het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist gaat in op 1 juli 2020.

Taakherschikking per 1 juli in werking

Er wordt al lange tijd door voor- en tegenstanders over gesproken: de taakherschikking waarbij mondhygiënisten zelfstandig een aantal handelingen mogen uitvoeren die nu nog voorbehouden zijn aan tandartsen. Er is nu besloten dat per 1 juli 2020 het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist in werking zal treden.
Als het besluit is ingegaan, dan kunnen geregistreerde mondhygiënisten zonder opdracht van een tandarts bepaalde handelingen uitvoeren. De handelingen waar het om gaat zijn: primaire caviteiten boren, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken.

Registratie vanaf 1 april

Om als mondhygiënist zelfstandig deze voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren, moet je ingeschreven staan in het tijdelijk register van het CIBG. Vanaf 1 april 2020 kunnen mondhygiënisten een aanvraag voor registratie indienen bij het CIBG. Het gaat voorlopig om een experiment dat vijf jaar duurt.

Samenwerkingsafspraken

De beroepsverenigingen voor tandartsen KNMT en ANT en de beroepsvereniging voor mondhygiënisten NVM-mondhygiënisten hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om het experiment zo goed mogelijk te laten verlopen.

Evaluatie door Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ zal zowel gedurende de periode van vijf jaar als na afloop het experiment evalueren. Er zal worden gekeken of geregistreerde mondhygiënisten en tandartsen op deze manier doelmatig ingezet kunnen worden en of de kwaliteit van de behandeling van patiënten op niveau blijft. Bij een positieve uitkomst kunnen de voorbehouden handelingen dan definitief door geregistreerde mondhygiënisten worden uitgevoerd.

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z