Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese verandert

Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese verandert

Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe structuur voor eigen bijdragen voor een implantaat gedragen prothese ingaan.

Onder- en bovenkaak
Waar de eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese eerst €125,- per kaak bedroeg, wordt dit veranderd naar 8% voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak. Voor beiden gaat dit over een prothese inclusief drukknoppen of stegconstructie. Wat niet verandert is de eigen bijdrage voor de conventionele prothese. Deze blijft 25%.

Problemen
De wijziging in de eigen bijdrage structuur brengt echter wel een probleem met zich mee, wat betreft het berekenen van de goede eigen bijdrage voor de prestatiecode J50. Deze code bedraagt de conventionele bovenprothese en onder implantaatgedragen prothese op drukknoppen of stegconstructie. Naar aanleiding hiervan heeft de NZA besloten om voor de prestatiecode J50 slechts een eigen bijdrage te hanteren van 17% voor het honorarium en de materiaal- en techniekkosten.

Bron: NZa brief, geplaatst op de ANT-tandartsen.nl

Lees meer over: Tandprothese | techniek, Tarieven, Thema A-Z