Voortaan geen eigen risico meer bij stoppen-met-rokenprogramma’s

TDe Nederlandse regering zet alle zeilen bij om een rookvrije generatie te realiseren. In lijn met dat plan is besloten om het eigen risico bij stoppen-met-rokenprogramma’s te laten vervallen per 1 januari 2020. Zo’n programma bestaat meestal uit begeleiding door een huisarts of coach, medicatie en nicotinevervangers.

Voorwaarden

Rokers kunnen tegenwoordig dus een volledige vergoeding krijgen als ze gebruik maken van een programma om te stoppen met roken. De exacte voorwaarden voor deze vergoeding verschillen per zorgverzekeraar en zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden. Over het algemeen kan echter gezegd worden dat een roker eerst contact dient op te nemen met een zorgverlener. Daarnaast zullen nicotinevervangers en medicijnen alleen vergoed worden wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van gedragsmatige begeleiding, bijvoorbeeld van een huisarts.

Meer rokers stoppen

Het aantal mensen dat hulp zoekt bij het stoppen met roken stijgt. In 2018 klopten er ruim 19.000 Nederlanders aan bij hun huisarts of zorgverlener voor hulp bij het stoppen. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland. Voor een beter volksgezondheid is het gunstig als dit aantal blijft stijgen. Het laten vervallen van het eigen risico is daarbij waarschijnlijk een goede maatregel, maar dat is niet alles wat er gedaan wordt.

Overheidscampagne stoppen-met-rokenprogramma’s

Behalve het laten vervallen van het eigen risico, werd er ook een campagne gestart door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport om de mogelijkheid van zo’n programma onder de aandacht te brengen. Deze campagne was gedurende januari te zien op verschillende tv-kanalen en sociale media. Met het motto ‘Stoppen met roken werkt aanstekelijk’ en een doorverwijzing naar www.ikstopnu.nl werden rokers aangemoedigd om hulp te zoeken bij het stoppen.

Bron:
NHG

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z