Casus: Patiënt met Juveniele Idiopathische Arthritis

Een meisje van 10 jaar oud komt bij u voor een eerste bezoek. Uit de medische anamnese blijkt dat het meisje lijdt aan de ziekte Juveniele Idiopathische Arthritis (JIA) (zie afbeeldingen). Er is sprake van een skeletale klasse II-1 afwijking, bilaterale kruisbeet en crowding. In de gebieden waar sprake is van crowding, zijn symptomen van gingivitis. Er zijn geen symptomen van TMJ disfunctie.

Wat is Juveniele Idiopathische Arthritis?
Juveniele Idiopathische Arthritis is een ernstige chronische ziekte bij kinderen. Het is een bindweefselziekte en hierdoor zijn één of meerdere gewrichten aangedaan. Criteria voor het stellen van de diagnose zijn:

  • De ziekte moet zich voor het 16e levensjaar uiten
  • Een of meerdere gewrichten moeten aangedaan zijn
  • De ziekte moeten minstens 6 weken duren
  • Andere vormen van arthritis moeten uitgesloten worden

De oorzaak van Juveniele Idiopathische Arthritis is niet bekend. Er wordt vermoed dat er zowel infectieuze, genetische en endocriene factoren een rol spelen.

Waar moet u rekening mee houden als tandarts?
Indien het kaakgewricht (TMJ) is aangedaan, dan wordt de groei van de kaak beïnvloed. Dit kan zowel esthetische als functionele problemen als gevolg hebben. Vaak is er sprake van mandibulaire hypoplasie of micrognathie, skeletale klasse II en/of een openbeet. Ook kan er sprake zijn van asymmetrie indien één van beide kaakgewrichten is aangedaan. Zowel complicaties van de ziekte zelf als de behandeling (o.a. medicatie) verklaren dat de prevalentie cariës en parodontale aandoeningen hoger is bij kinderen met JIA.

Hoe behandel je een dergelijke patiënt?
Vaak moeten kinderen met JIA, waarbij het kaakgewricht is aangedaan, orthodontisch worden behandeld (eventueel in combinatie met chirurgie). Ook moet er rekening gehouden worden met de verhoogde prevalentie cariës en parodontale aandoeningen (preventieve maatregelen).

Casus
In verband met de crowding is ervoor gekozen om in elk kwadrant een premolaar te extraheren. Vervolgens is er behandeld met zowel losse als vaste orthontische apparatuur. Zie afbeeldingen voor het behandelresultaat.


Bron:
Journal of the Irish Dental Association – Volume 54 nummer 1 – februari/maart 2008

Lees meer over: Casus, Kennis/