Casus: Man met pijnklacht na verwijdering M3 inferior

Casus: Man met pijnklacht na verwijdering M3 inferior

Een 49-jarige man komt via de eerste hulp bij u terecht, 12 dagen na operatieve verwijdering van de rechter M3 inferior. Hij verklaart last te hebben van pijn, zwelling en een duidelijk krakend geluid na het eten.

Casusvragen
Wat is er op de röntgenfoto’s te zien? Waaruit bestaat de initiële behandeling en hoe kan deze complicatie voorkomen worden? Beantwoord hier de casusvragen

Late fractuur
Een late fractuur van de onderkaak na extractie van de M3 is een zeldzame complicatie (0,005%). Deze fracturen komen hoofdzakelijk voor bij patiënten ouder dan 25 jaar, met een volledige dentitie, met erg geïmpacteerde M3’s. Het grootste risico is aanwezig in de eerste drie weken na de extractie. Dit is de periode waarin het granulatie weefsel op de locatie van de extractie omgezet wordt in bindweefsel. Het is daarom belangrijk om de patiënt op de hoogte te stellen dat de extractie de kaak kan verzwakken en dat activiteiten die het risico op een breuk kunnen verhogen – dit betreft ook sporten en hoge kauwkrachten – gedurende vier weken na de extractie moeten worden vermeden.

casus man met pijnklacht na verwijdering m3 inferior

Het is verstandig om, vóór de extractie:

  • Een goede inschatting te maken over de verstandskiezen en hoeveel weefsel er verwijderd moet worden.
  • De patiënt te wijzen op het risico van een fractuur na de extractie, bijvoorbeeld tijdens het kauwen.

Tijdens de extractie:

  • De hoeveelheid van het bot dat verwijderd moet worden te beperken.
  • De kies, waar geïndiceerd, te splitsen.
  • De hoeveelheid kracht die op de kaak wordt uitgeoefend te beperken.

Na de extractie:

  • Vooral wanneer het een moeilijke extractie is gebleken waarbij veel bot is verwijderd, de patiënt te adviseren om zacht voedsel te eten en zeker niet te hard te kauwen en bijten.

Casus vertaald en aangepast door: Daniël Tjia, gebaseerd op een casus van Dr. C. Bowe in Journal of the Irish Dental Association, Okt/Nov 2015 : Vol 61 (5)

Referenties:
R. Koole, De Grote Oorlog 1914-1918 en de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, Ned Tijdschr Tandheelkd november 2014; 121: 547-552
J.A. Baart et al, Mondziekten, kaak- en aangezichtschirugie, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

 

Lees meer over: Casus, Kennis/