Curaçaose tieners roeren de mond over mondgezondheid en mondverzorging

Mondzorg bij jongeren staat volop in de belangstelling, ook op Curaçao. In de zomer van 2014 is het ministerie van volksgezondheid Curaçao de ‘oude bekende tandartsbussen’, na jaren van stilstand, weer gaan inzetten voor periodieke mondonderzoeken en preventieve zorg voor de basisschoolkinderen. Bovendien werden de mensen uit de wijk ook de gelegenheid geboden om een bezoek aan de mondhygiënist en/of tandarts in de bus brengen.

Mondgezondheid jongeren
Uit onderzoek blijkt dat het met de mondgezondheid van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar niet al te best gesteld is. En dat het gebruik van frisdranken, energie-, en sportdrankjes populair is . Is dat daadwerkelijk zo, hoe is dit op Curaçao?

Om inzicht te krijgen in de motivatie, houding, gewoontes en voorkeuren van deze groep jeugdigen is in het tweede trimester van het schooljaar 2013/2014 op Curaçao een survey onderzoek uitgevoerd. De vragenlijsten zijn door studenten Social Work van de University of Curaçao, Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), verspreid op verschillende middelbare scholen (VSBO,HAVO/VWO) en 461 scholieren hebben de vragenlijst ingevuld.

Onderzoek
Het is algemeen bekend dat jongeren veelal wel een sterke mening over allerlei issues hebben, maar dat die mening niet altijd consistent is. En wat vinden de Curaçaose jongeren van mondgezondheid en hoe kijken ze tegen mondverzorging aan? Allereerst gaven Curaçaose jongeren aan hun gebit TOP te vinden, want zij waardeerden hun mondgezondheid met het rapportcijfer “8” (Goed). Eenderde (34%) van hen waardeerde de eigen mondgezondheid zelfs met een “10”, zijnde “Zeer Goed”. Dit neemt niet weg dat 1 op de 8 scholieren aangaf regelmatig klachten te hebben(slechte adem, bloedend/gevoelig tandvlees, cariës,kiespijn).

Hoewel tandheelkundige zorg in de Basis Verzekering Ziektekosten voor kinderen tot 18 jaar vergoed wordt, rapporteerde slechts 35 % van de scholieren hiervan op de hoogte te zijn. Iets meer dan de helft (55%) van de gehele groep ondervraagde scholieren heeft een tandarts bezocht in het jaar voorafgaand aan het onderzoek.

Echter, 38% van de tieners is nog nooit bij een mondhygiënist geweest. De ervaringen met de verschillende mondzorgprofessionals zijn overwegend positief. Toch bleek 10% van de tieners bang te zijn voor de tandarts, volgens het DAS-meetinstrument.

Verschillen
Jongens en meisjes vertoonden veel overeenkomsten in hun gewoontes en voorkeuren. Behalve wat tanddecoraties betreft. Hoewel de gehele groep tieners tanddecoraties overwegend “een beetje negatief” vond, gaven meer jongens dan meisjes aan tanddecoraties “sexy en aantrekkelijk” te vinden. Daarnaast hadden meer meisjes dan jongens recentelijk een mondzorgprofessional bezocht.

Verschillen werden voornamelijk tussen de verschillende leeftijdsgroepen, jong (12-13jaar), midden (14-15jaar) en de oudere groep (16-18jaar)waargenomen. De jonge groep tieners gaf aan op een jongere leeftijd voor het eerst de mondzorgprofessional te hebben bezocht, namelijk op 2 ½ jarige leeftijd. Het aantal tieners uit deze jongste leeftijdsgroep dat recentelijk de mondzorgprofessional had bezocht, was significant hoger dan de twee oudere leeftijdsgroepen. Bij de midden en oudere groep tieners ligt de gemiddelde leeftijd van het eerste bezoek aan de tandarts tussen het 7de en 8ste levensjaar.

Poster actie Tanden Kwijt
In dit survey onderzoek waren de jongeren op Curaçao ook gevraagd hun mening te geven over de NVM poster actie “tanden-kwijt” (www.tandenkwijt.nl). Niet enkel of zij zich door een dergelijke poster aangesproken voelden, of dat ze de poster-boodschap begrepen, maar eveneens naar hun bereidheid om hun gedrag ten aanzien van mondverzorging en consumptie van suikerhoudende drankjes en tussendoortjes te verminderen.

Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat de oudere groep tieners aanzienlijk meer suikerhoudende tussendoortjes en/of drankjes nuttigde (gevolgd door de midden leeftijdsgroep), gaf met name de jongere leeftijdsgroep aan meer bereid te zijn, om minder suikerhoudende tussendoortjes en/of drankjes te willen gaan nuttigen.

Meer onderzoek is nodig
De resultaten uit dit onderzoek geven meer inzicht in wat de Curaçaose jeugd van mondgezondheid en mondverzorging vinden. Bovendien, laten de bevindingen gerelateerd aan de NVM poster zien dat een dergelijke publiekscampagne effectief kan zijn, 28.2% van de jongeren voelt zich aangesproken door de boodschap van de poster. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om in de toekomst meer effectieve preventie programma’s te ontwikkelen, afgestemd op de verschillende doel- en leeftijdsgroepen.

Door: Esther Reyerse (http://www.mondhygienecuracao.com/) en Yvonne Buunk-Werkhoven (www.spoh-arts.com) Met dank aan dr. Odette J. van Brummen-Girigori, onderzoeker UoC-Research Centre, voor haar toegewijde medewerking.


Download brochure kiesvoortanden-tnols2013r10056.pdf

Lees meer over: Kennis, Onderzoek
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *