CVZ wordt Zorginstituut Nederland

Het CVZ wordt vanaf 1 april 2014 Zorginstituut Nederland. Op dinsdag 10 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg. Deze wet formaliseert de situatie waarin een aantal bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg efficiënter dan nu vorm gegeven kunnen worden. Daarmee wordt het makkelijker om te werken aan een permanente verbetering van de cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg. Het voorstel werd op 5 februari 2013 al aangenomen door de Tweede Kamer.Bundeling van taken
Om zo efficiënt mogelijk te kunnen te werken, worden de taken op het gebied van kwaliteit van zorg gebundeld en ondergebracht in één, onafhankelijk van de minister opererende organisatie: Zorginstituut Nederland. Dit wordt geen extra instituut in de gezondheidszorg. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij het CVZ, een bestaand zelfstandig bestuursorgaan dat nu al een groot deel van de beoogde taken van Zorginstituut Nederland uitvoert.

Nieuwe naam, deels nieuwe taken
Zorginstituut Nederland bouwt de twee nieuwe taken van het CVZ verder uit. Het Kwaliteitsinstituut stimuleert de permanente verbetering van kwaliteit van zorg. En Zorginstituut Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bevordert de vernieuwing en verbetering van beroepen en opleidingen in de zorg.

Daarnaast blijft Zorginstituut Nederland ook de bestaande taken van het CVZ uitvoeren. De advisering over het basispakket van verzekerde zorg vindt voortaan plaats onder de naam Zorginstituut Pakket. De uitvoering van de burgerregelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet (voor bijvoorbeeld wanbetalers en onverzekerden) en van de risicoverevening gebeurt voortaan onder de naam Zorginstituut Verzekering.

Met de uitvoering van deze taken levert Zorginstituut Nederland een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. We doen dit onder het motto “Van goede zorg verzekerd”.

Bron:
CVZ

Lees meer over: Kennis, Kwaliteit
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *