Mondhygiënisten hebben onvoldoende kennis behandeling zwangere vrouw

Mondzorgkunde studenten Angélique Alting Siberg en Nathalie Campfens onderzochten de mondhygiëne behandeling van de zwangere vrouw door mondhygiënisten in Nederland. De kennis, attitude, handelswijze en behoefte aan een Nederlandse richtlijn of bijscholing is tevens onderzocht om een aanbeveling te kunnen doen om de kwaliteit van de (mond)zorg te verbeteren.

Door heel Nederland werden mondhygiënisten verzocht deel te nemen, waaronder ook de lezers van dental INFO, met behulp van een publicatie met de link naar de enquête. Dertig korte enquêtevragen onderzochten de kennis, attitude, handelswijze en behoeften van de respondenten. Van de 58 respondenten waren er 54 vrouw en 4 man. Leeftijden lagen tussen de 20-40 of ouder dan 50 jaar.

Positieve attitude, onvoldoende kennis

Overall was de attitude over het behandelen van de zwangere vrouw positief (79%). Goede mondzorg tijdens de zwangerschap vonden de respondenten belangrijk. Echter bezaten de respondenten onvoldoende kennis, waarbij de kennisvragen over het antibioticagebruik tetracycline tijdens de zwangerschap (71%), het anders uitvoeren van de cariësbehandeling (79%) en de inhoud van de voedingsvoorlichting (71%) het meest incorrect zijn beantwoord.

38% van de respondenten die de 3-jarige opleiding Mondzorg volgden beantwoordden de vraag over de röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap niet correct.

Alle 58 respondenten pasten onvoldoende de handelswijze toe; niemand had alle handelswijze vragen correct beantwoord. De vragen over het indien nodig aanbieden van een andere ligpositie van de patiënt (50%), door verwijzen naar de diëtist (62%) en doorvragen naar de thuissituatie (38%) werden het meest met ‘nooit’ beantwoord.

Verder bleek er behoefte te zijn aan een Nederlandse richtlijn (76%) en aan bijscholing (55%) over dit onderwerp. De onderzoekers zijn tevens van mening dat er meer onderzoek naar dit onderwerp nodig is.

Door:
Angélique Alting Siberg en Nathalie Campfens, mondzorgkunde studenten, Hogeschool Utrecht

Lees meer over: Kennis, Scholing/