Kandidaten 2017 Eklund Foundation

onderzoek, microscoop

De Eklund Foundation is in 2015 opgericht om onderzoek en educatie op het gebied van tandheelkunde mogelijk te maken. Onlangs maakte de Eklund Foundation de vier onderzoeksprojecten bekend die zijn geselecteerd voor een subsidie. Dit jaar wordt er wederom €160.000 aan subsidies verdeeld.

Projecten 2017 Eklund Foundation

De succesvolle kandidaten onderscheiden zich van een groot aantal internationale aanvragers en voldoen aan de beoordelingscriteria. De geselecteerde projecten hebben de potentie om waardevolle kennis op desbetreffende terreinen toe te voegen aldus Joel Eklund, de voorzitter van het raad van bestuur van de Eklund Foundation. De vooraf gedefinieerde beoordelingscriteria omvatten innovatie, originaliteit, wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en competentie.
De Eklund Foundation is in 2015 opgericht om onderzoek en educatie op het gebied van tandheelkunde mogelijk te maken. De stichting berust op een donatie van 50 MSEK van de familie Eklund, de oprichters van het Zweedse mondhygiënebedrijf TePe Munhygienproductker AB. De stichting heeft besloten om subsidies toe te kennen aan de volgende projecten:

Peri-implant disease in elderly population: epidemiology and treatment strategy of an emerging problem

Verzoeker: Riccardo Guazzo, Universiteit van Padova, Italië.
Co-aanvrager: Luca Sbricoli, Michele Stocchero Universiteit van Padova, Italië.
Promotor: Eriberto Bressan, Universiteit van Padova, Italië.
Subsidie bedrag: 55.000 EUR.

“Naast de ontwikkeling van de tandheelkundige implantaten komen peri-implantaat ziektes steeds meer voor. Daarnaast is er een verouderende populatie, die steeds vaker de eigen tanden behoudt, evenals implantaten. Deze studie zal epidemiologische gegevens verzamelen over de prevalentie peri-implantaat ziektes in een oudere bevolking, met als doel essentiële preventie- en behandelstrategieën te ontwikkelen.”

Periodontitis prevalence in Colitis & Crohn’s disease (PPCC) patients

Verzoeker: Kristina Bertl, Universiteit van Malmö, Zweden.
Co-aanvrager: Andreas Stavropoulos, Universiteit van Malmö, Zweden.
Subsidie bedrag: 53.960 EUR.

“Er is een sterke focus in dit onderzoek naar het verband tussen algemene ziekte en parodontale ziekte. Echter, de mogelijke relatie tussen Colitis, ziekte van Crohn en parodontale ziekte heeft verder onderzoek nodig, en dit project geeft een dieper inzicht in hoe deze ziekten een wisselwerking kunnen hebben.”

Effect of daily flavonoid supplements on periodontal and systemic conditions before and after periodontal treatment

Verzoeker: Monique Danser, ACTA, Nederland.
Promotor: Ubele van der Velden, ACTA, Nederland.
Subsidie bedrag: 28,995 EUR.
“De gunstige effecten van antioxidanten vanuit een gezondheidsperspectief zijn een populair onderzoeksveld. Deze studie zal het potentieel positieve effect van flavonoïden onderzoeken als aanvulling op conventionele parodontale behandeling, eventueel bijdragend tot een gunstig resultaat.”

Tuberosity versus palatal donor site for subepithelial connective tissue graft in root coverage therapy: a randomized clinical trial

Verzoeker: Sébastien Moreaux, Rothschild Ziekenhuis, Parijs, Frankrijk.
Promotor: Philippe Bouchard, Rothschild Ziekenhuis, Parijs, Frankrijk.
Subsidie bedrag: 20.000 EUR.

”Chirurgische correctie, in de vorm van weefseltransplantatie, is een mogelijkheid voor het behandelen van recessies. Deze studie heeft een klinische relevantie met als doel het vergelijken van de resultaten van oogsttransplantaten van het palatum durum, tegenover de tuberositas.”

 

Lees meer over: Kennis, Onderzoek