Heb je interesse in kwaliteit en veiligheid van zorg? KIMO zoekt pilot praktijken

Heb je interesse in kwaliteit en veiligheid van zorg? KIMO zoekt Pilot praktijken

Het KIMO nodigt mondzorgraktijken met interesse in kwaliteit en veiligheid van zorg uit om KIMO Pilot Praktijk te worden.

Het KIMO ontwikkelt klinische praktijkrichtlijnen (KPR) voor de gehele mondzorg. Samen met een aantal mondzorgpraktijken willen we leren over het richtlijnengebruik in de dagelijkse praktijk. In overleg met de ANT, KNMT en FTWV is daarom een project gestart over hoe het richtlijngebruik kan worden vastgelegd in de reguliere praktijksoftware.

Mondzorgpraktijken gezocht

Concreet zoeken wij een groep van maximaal 25 mondzorgpraktijken; variërend in patiëntaantallen, stafsamenstelling, beschikbaarheid specialisaties en vestigings-plaats (ligging in Nederland; stad of platteland). Aan deze praktijken wordt gevraagd een aangeboden minimale set van gegevens vast te leggen, waarmee het richtlijngebruik in kaart kan worden gebracht. Uiteraard staat het elke praktijk vrij om het aantal gegevens uit te breiden.

Het aantal te testen richtlijnen loopt gelijk op met het uitbrengen van de richtlijnen. De verwachting is dat het om 3-4 richtlijnen per jaar gaat. De werkzaamheden zijn erg overzichtelijk en kennen een looptijd van een paar maanden. Het zal niet veel tijd kosten maar de gegevens moeten wel consequent en nauwgezet worden vastgelegd.

Vrijblijvend

Deelname is vrijblijvend en op basis van betrokkenheid met kwaliteit en veiligheid van zorg.
Meedoen betekent dat jouw praktijk dichtbij de actualiteit van richtlijnontwikkeling staat. We bieden de mogelijkheid te leren van onze kennis en ervaring en die van het netwerk van de KIMO Pilot Praktijken. Voor het uitwisselen van de kennis en ervaring wordt door KIMO jaarlijks een netwerkdag georganiseerd.
Je krijgt als praktijk gedurende de testperiode het certificaat KIMO Pilot Praktijk. Dit wordt op de KIMO-website bekend gemaakt. Bovendien wordt voor het bezoeken van de netwerkdag accreditatiepunten aangevraagd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten Jansen, directeur van het KIMO via maarten.jansen@hetkimo.nl of via 06 51314235.

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/