Waterkwaliteit mondzorgpraktijk in coronatijd

water - druppel

De coronacrisis heeft een grote impact op tandheelkundige praktijken. De leidraad Mondzorg Corona voorziet praktijken van eenduidige adviezen voor de mondzorg, teneinde de transmissiekans van COVID-19 in de mondzorgpraktijk zo klein mogelijk te laten zijn. Ondanks dat de waterkwaliteit geen onderdeel is van de leidraad, is het toch verstandig om in deze tijd de juiste beheersmaatregelen te blijven nemen.

Tandheelkundige units onregelmatiger gebruikt

De coronacrisis zorgt er voor dat het complexer wordt om de waterkwaliteit van uw unit op orde te houden. Tandheelkundige units worden onregelmatiger gebruikt en staan soms zelfs langere tijd stil. Met de juiste maatregelen kunt u er voor zorgen dat u ook in deze lastige tijd de waterkwaliteit op orde houdt. Deze maatregelen zijn onder meer afhankelijk van het soort tandheelkundige unit dat u heeft. Een unit aangesloten op het collectieve leidingwerk heeft andere risico’s m.b.t. de waterkwaliteit dan een tandheelkundige unit met een separate watervoorziening.

Unit dagelijks voorzien van vers water

Als basisregel geldt dat u de unit dagelijks dient te voorzien van vers water.  In de handleiding van uw unit staat waarschijnlijk hoe lang u dient te spoelen om het water in het gehele leidingwerk van uw unit te verversen. Indien u dit niet weet, volstaat het meestal om 2 minuten te spoelen. Hierbij is het  van belang om ieder aangesloten hand- / hoekstuk te spoelen, dus ook als u deze niet meer gebruikt. Indien u hand- / hoekstukken (vrijwel) niet meer gebruikt, kunt u overwegen om deze te laten afkoppelen. Let er dan wel op dat er geen loze leidingen ontstaan, want die vormen een risico voor de waterkwaliteit vanwege aanwezigheid van stilstaand water.

Andere maatregelen

Als het u niet lukt om de unit dagelijks te spoelen, is het van belang dat u andere maatregelen neemt om de groei van kiemen te voorkomen of in ieder geval af te remmen. U kunt hierbij denken aan het gebruik van desinfectantia of het leeg laten lopen van de unit. Er zijn zeer veel desinfectantia verkrijgbaar, maar niet ieder desinfectans zal geschikt zijn voor uw unit. Daarom kunt u het beste bij de fabrikant van uw unit navragen welk desinfectans geschikt is. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade aan uw unit.

Stroming in leidingnetwerk

Naast het creëren van stroming in de unit is het ook belangrijk om stroming in het leidingwerk van de praktijk te houden. Dus ook als u de toiletten afgesloten heeft, is het zaak om deze geregeld door te spoelen. Hetzelfde geldt voor de wasbak in de kantine en de douche (indien aanwezig). Verstandig is om al deze tappunten op te nemen in een spoelprotocol, zodat u ook geen tappunten mist of overslaat. Heeft uw praktijk in de corona-crisis langdurig stilgestaan en wilt u weer opstarten? Dan is het slim om, voor het hervatten van de werkzaamheden, alle tappunten een paar minuten door te spoelen. Indien mogelijk kunt u heet water (> 66 °C) door de leidingen laten lopen (niet door de unit!). Bij deze temperatuur worden eventueel aanwezige legionella bacteriën binnen twee minuten gedood.

Leidingwerk

Daarnaast is dit een goed moment om eens kritisch naar het leidingwerk in uw praktijk te kijken. Zijn er dode leidingen aanwezig of ziet u zogenaamde “hotspots”? Een hotspot is een plaats in het leidingwerk of unit waar het water kan opwarmen tot boven 25 °C of meer dan 5 °C boven de ruimtetemperatuur. Voorbeelden van hotspots in uw praktijk zijn: een reservoir dat te dicht bij een verwarmingselement hangt of een koudwaterleiding in de buurt van een warmwaterleiding. Mocht u dode leidingen of hotspots aantreffen in uw praktijk, is het verstandig om aanpassingen te verrichten. Hierbij kan de hulp van uw installateur noodzakelijk zijn.

Units inspecteren

Ook is dit een goed moment om uw unit(s) uitgebreid te inspecteren. Indien u vervuilde onderdelen aantreft, zoals een meerfunctiespuit met aanslag, dient u deze te reinigen en desinfecteren. Ook kunt u, indien mogelijk, de slangen en koppelstukken controleren op lekkage en/of verkleuringen. Indien dit het geval is, kunt u deze slangen en koppelstukken laten vervangen.  Bovenstaande gebreken aan uw unit kunnen een invloed hebben op de waterkwaliteit.

Met voorgaande beheersmaatregelen vermindert u de kans dat uw kiemgetal te hoog is, zelfs in tijden van stilstand. Wilt u zeker weten dat de maatregelen die u genomen heeft de juiste zijn geweest, kunt u voor hervatten van de werkzaamheden, het kiemgetal van uw unitwater laten controleren. Doe dit altijd bij een erkend bedrijf zodat u weet dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Mocht het kiemgetal te hoog zijn, kunt u door het creëren van extra stroming het kiemgetal naar beneden krijgen. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, is het verstandig om kritisch naar het leidingwerk in uw praktijk te kijken. Heeft u een systeem met reservoirs en vindt u een overschrijding? In dat geval is onze ervaring dat het probleem vrijwel altijd in het reservoir zit. Als beheersmaatregel kunt u in dat geval denken aan het gebruik van een flessenborstel of aan het reinigen van het reservoir in de thermodesinfector. Indien u het laatste van plan bent, is het verstandig om bij de fabrikant na te vragen of dit mogelijk is.

De corona-crisis heeft een grote impact op uw bedrijfsvoering. Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, staat ook de waterkwaliteit onder druk. Gelukkig kunt u door een aantal eenvoudige maatregelen de kans op ongewenste normoverschrijdingen verkleinen. Dit is wel zo veilig voor u en uw patiënt.

Door:
Dr. Hugo E. van Beurden, Bio2Dental

Lees ook eerdere artikelen van Hugo van Beurden:

De rol van herpesvirussen bij parodontitis
Oorzaken van refractaire parodontitis
Real-time PCR. Diagnostiek van de toekomst

 

 

Lees meer over: Corona, Thema A-Z