In vivo onderzoek: CPC in mondspoelingen scheurt het membraan van SARS-CoV-2 en vermindert de hoeveelheid virus in het speeksel

Onderzoek

Een klinisch onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Dental Research, wijst uit dat één minuut lang de mond spoelen met een mondspoeling die 0,07% Cetylpyridinium Chloride (CPC) bevat, de hoeveelheid besmettelijk virus, zoals SARS-CoV-2, in het speeksel vermindert.

Dentaid In vivo onderzoek: CPC in mondspoelingen | SARS-CoV-2

In vivo onderzoek

Een onderzoek, onder leiding van de Fight Infections Foundation in samenwerking met het IrsiCaixa AIDS Research Institute, het Gerència Territorial de Àmbit Metropolità Nord van het ICS (Institut Català de la Salut, Catalaans Gezondheidsinstituut) en het DENTAID Research Center, heeft aangetoond dat mondspoelingen die Cetylpyridinium Chloride (CPC) bevatten, virus dodende activiteit tegen SARS-CoV-2 in het speeksel vertonen. De resultaten die eerder al waren waargenomen in in vitro onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksteam van IrsiCaixa, zijn nu in vivo bevestigd.

Dit onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van speekselmonsters van besmette mensen die in eerstelijnszorgcentra werden behandeld, bevestigt dat CPC in staat is het membraan van het virus af te breken. De studie heeft het mogelijk gemaakt in vivo aan te tonen dat SARS-CoV-2 zijn besmettelijke vermogen verliest, omdat het geen cellen kan binnendringen doordat het membraan van het virus is vernietigd. Mondspoelingen die 0,07% CPC bevatten kunnen dus een effectief preventiemiddel zijn tegen besmetting veroorzaakt door uiteenlopende varianten van het coronavirus.

“Dat het mogelijk is met een mondspoeling met CPC de besmettelijkheid van SARS-CoV-2 in speeksel te verminderen, is zeer goed nieuws, aangezien het gebruik van een dergelijke mondspoeling de overdracht van het virus tussen mensen kan verminderen,” zegt een opgetogen dr. Andrea Alemany, onderzoeker bij de Fight Infections Foundation en eerste auteur van de studie.

Dr. Núria Prat, directeur van de afdeling eerstelijnszorg van het ICS voor de regio Metropolitana Nord, benadrukt van haar kant de rol van de eerstelijnszorg bij dit soort onderzoek: “Doordat de onderzoekers rechtstreeks toegang hadden tot een aanzienlijk deel van de bevolking en dankzij de gezamenlijke inspanningen van professionals op het gebied van huisartsgeneeskunde, verpleegkundige en tandheelkunde van eerstelijnszorgcentra kon het nodige veldwerk worden verricht ten behoeve van de studie.”

Onderzoeksmethodologie

Het onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Dental Research, is het resultaat van een gerandomiseerd, dubbelblind, parallel en placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek, dat tussen februari en juni 2021 werd uitgevoerd bij 19 eerstelijnszorgcentra in de regio Metropolitana Nord in Catalonië. Bij de studie waren 118 volwassenen betrokken met asymptomatische SARS-CoV-2-infectie of met lichte symptomen van COVID-19, bij wie de hoeveelheid virus met besmettelijk vermogen werd geanalyseerd door middel van de ELISA-test. “Anders dan met PCR kunnen we met deze test zien in hoeverre CPC het virusmembraan afbreekt, doordat het de nucleocapside-eiwitten opspoort die in het SARS-CoV-2-virus aanwezig zijn,” aldus dr. Nuria Izquierdo-Useros, hoofdonderzoeker aan IrsiCaixa en medeauteur van het artikel. De onderzoeksprocedures vonden plaats onder leiding van de tandheelkundige teams van de aan de studie meewerkende eerstelijnszorgcentra van de regio Metropolitana Nord (ICS) en werden gecoördineerd door het onderzoeksteam van de Fight Infections Foundation. Verder werden alle monsters geanalyseerd door de afdeling microbiologie van het klinische laboratorium in Metropolitana Nord en door IrsiCaixa.

Een gezonde gewoonte

Deze conclusies bevestigen dat mondspoelingen naast andere strategieën kunnen worden gebruikt om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen, vooral nu de toepassing van beschermende maatregelen, zoals het gebruik van mondkapjes, afneemt.

Bronnen:
IrsiCaixa

DENTAID Research Center

 

 

Lees meer over: Corona, Mondhygiëne, Partnernieuws, Partnernieuws, Producten, Thema A-Z