Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken

De herziene Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken is begin april 2016 ingegaan. De richtlijn is gericht op preventie van zorg gerelateerde infecties bij patiënten en ook op het voorkomen van (beroeps)ziekte bij de mondzorgverlener en zijn team.

 

 

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen