Richtlijn Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak

Richtlijn Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak

De richtlijn Richtlijn Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT).

2018

Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/