Richtlijn Peri-implantaire infecties

Richtlijn Peri-implantaire infecties

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) gaat over wat de beste zorg is om peri-implantaire infecties, dat wil zeggen peri-implantaire mucositis en peri-implantitis, te voorkomen en te behandelen. De volgende onderwerpen komen in deze KPR aan de orde.

• Diagnostiek van peri-implantaire infecties

• Preventie van peri-implantaire infecties

• Behandeling van peri-implantaire mucositis

• Behandeling van peri-implantitis

De KPR is van toepassing op alle personen die één of meer orale implantaten hebben. Orthodontische implantaten vallen buiten de reikwijdte van deze richtlijn.

2018

KIMO richtlijn peri-implantaire infecties

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/