Gesprekken over nieuwe tandartsopleiding in Rotterdam

Leren, uitleg, school

De bestaande tandartsopleidingen vormen samen met het Erasmus MC een werkgroep die de mogelijkheden bekijkt voor een nieuwe tandartsopleiding in Rotterdam. Dit staat in de brief van minister Kuipers (VWS) aan de Tweede Kamer.

Kuipers geeft hiermee een reactie op een brief van de KNMT over haar zorgen over capaciteitsproblemen in de mondzorg. De beroepsorganisatie gaf vijf voorstellen voor oplossing van dit probleem, waaronder een vierde tandartsopleiding in Rotterdam.

De minister vindt het “aannemelijk dat een evenwichtiger spreiding van tandartsopleidingen ook bijdraagt aan het aantrekken van nieuw potentieel voor de opleiding, omdat de afstand tot de opleiding een variabele is bij de keuze die studenten maken voor een opleiding”. Hij schrijft wel dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de vestiging van een nieuwe opleiding gaat.

Beschikbaarheid van andere mondzorgprofessionals

De KNMT stelde ook voor meer studenten op de bestaande opleidingen toe te laten. De minister zegt dat dit mogelijk zou kunnen zijn door de opleiding van zes naar vijf jaar te verkorten. Kuipers is van mening dat er ook naar andere factoren moet worden gekeken. “Bij het vaststellen of er voldoende tandartsen zijn is het ook van belang te kijken naar de deeltijdfactor en naar de beschikbaarheid van andere mondzorgprofessionals, zoals de (geregistreerd) mondhygiënist, en naar optimalisatie van de inrichting van de opleiding (bijvoorbeeld meer praktijkervaring opdoen in de regio). Eind van dit jaar komt het Capaciteitsorgaan met een nieuw instroomadvies, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verdeling van tandartsen en het tandartsbezoek over de regio’s.”

Geen voorstander

De KNMT stelde voor om door de branche erkende opleidingen ook in aanmerking te laten komen voor subsidies van OCW. Kuipers is hier geen voorstander van.
“Het ministerie van VWS is van mening dat brancheopleidingen niet dezelfde overheidsgelden kunnen krijgen als een door de overheid erkende opleiding (zoals de mbo-opleiding tot tandartsassistent) en zal hier dan ook niet op aandringen bij de overige departementen”, zegt hij.

Geplaatst op 14 mrt 2022

Het Erasmus MC in Rotterdam wil een tandartsenopleiding starten. In januari is er een overleg geweest tussen het Erasmus MC, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de bestaande opleidingen in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. In dit overleg is besloten om een werkgroep in te stellen waarin de huidige opleidingen samen met het Erasmus MC de ‘regionale situatie zullen bekijken’. Verwachting is dat deze werkgroep haar conclusies voor de zomer presenteert.

Vierde opleidingsplaats

Momenteel zijn er drie steden waar je tandheelkunde kunt studeren: Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Deze opleidingen laten elk jaar meer dan driehonderd studenten toe maar berekeningen geven aan dat dit er honderd meer zouden moeten zijn om de vraag naar tandartsen te kunnen beantwoorden. Het Erasmus MC pleit voor start van een vierde opleiding, in plaats van het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen bij de huidige opleidingen. Uit registratie van de KNMT zou namelijk blijken dat veel tandartsen na hun opleiding in de eigen regio gaan werken, waardoor het tekort aan tandartsen in Zuidwest-Nederland nijpend is.

Lees meer over: Kennis, Scholing