Erasmus MC wil opleiding Tandheelkunde in Rotterdam

Erasmus MC wil opleiding Tandheelkunde in Rotterdam

Het Erasmus MC in Rotterdam wil een tandartsenopleiding starten. In januari is er een overleg geweest tussen het Erasmus MC, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de bestaande opleidingen in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. In dit overleg is besloten om een werkgroep in te stellen waarin de huidige opleidingen samen met het Erasmus MC de ‘regionale situatie zullen bekijken’. Verwachting is dat deze werkgroep haar conclusies voor de zomer presenteert.

Vierde opleidingsplaats

Momenteel zijn er drie steden waar je tandheelkunde kunt studeren: Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Deze opleidingen laten elk jaar meer dan driehonderd studenten toe maar berekeningen geven aan dat dit er honderd meer zouden moeten zijn om de vraag naar tandartsen te kunnen beantwoorden. Het Erasmus MC pleit voor start van een vierde opleiding, in plaats van het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen bij de huidige opleidingen. Uit registratie van de KNMT zou namelijk blijken dat veel tandartsen na hun opleiding in de eigen regio gaan werken, waardoor het tekort aan tandartsen in Zuidwest-Nederland nijpend is.

Lees meer over: Kennis, Scholing