Tandartsen ondervinden financieel nadeel van patiënten die een afspraak niet nakomen

Tandartsen ondervinden financieel nadeel van patiënten die een afspraak niet nakomen

Naar aanleiding van een Duitse punctualiteitsstudie vroegen wij u in juli een vragenlijst in te vullen over de punctualiteit van uw patiënten. Heeft u ook patiënten die niet op een afspraak verschijnen? Lees hier hoe uw collega’s in Nederland dit ervaren.

Duits onderzoek

In het Duitse onderzoek onder 561 artsen gaf meer dan de helft van de ondervraagden aan zo’n 1000 euro per maand aan inkomen mis te lopen door patiënten die niet komen opdagen. Patiënten tussen de 19 en 30 jaar zouden het vaakst verstek laten gaan.

Nederlandse vragenlijst

Uit de antwoorden op de vragenlijst van dental INFO blijkt dat het niet komen opdagen van patiënten ook in Nederland veel voorkomt. Van de 80 respondenten gaf 25% aan dat dit tot 3 keer per maand gebeurt, 20% tot 5 keer per maand, 32,5% tot 10 keer per maand en 22,5% zelfs meer dan 10 keer per maand. Niemand gaf het antwoord ‘nooit’.

De afspraken die het meeste vergeten worden zijn controleonderzoeken of nabehandelingen (40%) en regelmatige afspraken (26%).

Soort patiënten

Uit de vragen over welke soort patiënten het vaakst een afspraak vergeten kwam niet een duidelijk beeld. Over de leeftijdsgroep gaf 44% van de respondenten aan dat de leeftijd geen rol speelt. 30% zei dat het vooral gaat om patiënten tussen de 19 en 30 jaar en 25% om patiënten tussen de 31 en 50 jaar. 79% gaf aan dat het geslacht geen rol speelt, terwijl 21% antwoordde dat het vooral om mannen gaat.

Ook het hebben van een aanvullende mondzorgverzekering maakt niet uit volgens het merendeel van de respondenten (87,5%). Van de 12,5% die hierin wel een verschil zag, vond 11,25% patiënten met een aanvullende verzekering het meest betrouwbaar.

Financiële gevolgen

Bijna alle respondenten (97,5%) geven aan financieel nadeel te ondervinden van de onbetrouwbare patiënten. Bij 17,5% gaat het om 0 tot 200 euro per maand, bij 43,75% om 200 tot 500 euro, bij 15% om 500 tot 1000 euro en bij 8,75% zelfs om meer dan 1000 euro. 2,5% zegt geen nadeel te ondervinden en 12,5% weet het niet.

Patiëntenplan

Op de vraag hoe het patiëntenplan wordt bijgehouden antwoordt het merendeel (87,5%) dat dit gebeurt via een geïntegreerd afspraakbeheer (ingebouwd in de praktijksoftware). Bij 8,75% gebeurt dit digitaal los van de praktijksoftware en bij 3,75% met een papieren kalender.

Het overgrote deel van de respondenten (89%) herinnert patiënten aan afspraken, 59% doet dit per e-mail, 24% per sms en 5% per telefoon.

Lees meer over: Financieel, Ondernemen