Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling niet voor elke zzp-tandarts

Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling niet voor elke zzp-tandarts

Tandartsen die voor een lange periode voor één opdrachtgever werken, geen eigen patiënten hebben, geen betekenisvolle investeringen doen en niet actief bezig zijn met de bedrijfsvoering, halen winst uit ‘overige werkzaamheden’ en niet uit een onderneming. De zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling is daarom voor hun niet van toepassing, zo heeft Rechtbank Gelderland bij een tandarts geoordeeld.

Niet eigen ondernemer
Bij de tandarts in kwestie zou er geen sprake zijn van winst uit onderneming. Voor dit oordeel werd meegenomen dat de tandarts uitsluitend voor één opdrachtgever werkte sinds 2007, waarbij zij haar volledige omzet genereerde. Ze had echter wel overeenkomsten met twee verschillende praktijken.

Geen patiëntenbestand
Alle patiënten waar de tandarts mee werkte waren cliënt van die ene opdrachtgever. De declaraties verliepen via de opdrachtgever en niet rechtstreeks aan de patiënten. Ze lijkt dan ook geen eigen patiëntenbestand te hebben. Het is tijdens het oordeel niet vastgesteld of de tandarts debiteurenrisico loopt.

Geen investeringen
De tandarts heeft geen enkele investeringen gedaan en heeft ook niet actief deelgenomen aan het uitbouwen van de praktijk. Ze heeft wel 55 procent van haar omzet overgelaten aan de praktijkhouder, waarmee ze deze investeringsmogelijkheden zou bieden, maar dat wordt in dit geval niet als voldoende gezien.

Geen betrokkenheid bij praktijk
Een ander bewijs dat de tandarts weinig bemoeienis heeft met de praktijk heeft blijkt uit het feit dat ze zich volledig afzijdig houdt van zaken die te maken hebben met personeelsbeleid en planning en organisatie. Daarnaast blijkt uit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat de tandarts verantwoordelijk is voor haar eigen werkzaamheden. Ook al is de tandarts aangesloten bij klacht- en tuchtregelingen en zijn de behandelingsovereenkomsten en het risico van herstelwerkzaamheid afgesloten op eigen naam, maakt dit de tandarts nog geen volwaardige ondernemer. Dit zijn namelijk simpelweg bijkomstigheden van uitoefening van het beroep.

Daarnaast is het onvoldoende om door te gaan als ondernemer om geen inkomsten te hebben bij niet werken, en wel een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering en eigen pensioensregeling te hebben.

Het oordeel
Als conclusie van bovengenoemde redenen heeft Rechtbank Gelderland besloten dat de werkzaamheden van de tandarts vallen onder ‘overige werkzaamheden’ en niet onder ondernemerschap. Om die reden is de rechtbank er niet aan toegekomen om  het vraagstuk te beantwoorden of aan de voorwaarden voor het toepassen van de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling is voldaan.

Bron: Accountantweek

Lees meer over: Financieel, Ondernemen, ZZP-er/