Tuchtrecht: tandarts berispt voor afwijken van behandelplan orthodontist

Tuchtrecht: tandarts berispt voor afwijken van behandelplan orthodontist

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft een tandarts berispt, omdat hij is afgeweken van het behandelplan van een orthodontist. Hij heeft twee extra elementen geëxtraheerd en heeft dit niet overlegd met de betrokkenen.

Situatie

Een jongen is in 2010 door een tandarts doorverwezen naar een orthodontist in verband met problemen met de stand van zijn gebit. In 2011 heeft deze orthodontist een brief aan de tandarts gestuurd, waarin hij vraagt of de tandarts vier elementen wil extraheren: 54, 55, 64 en 65.

De tandarts heeft met tussenpozen achtereenvolgens de elementen 54, 55, 85, 65 en 75 geëxtraheerd.

In 2016 hebben de ouders van de jongen met behulp van de tandarts een schriftelijk verzoek ingediend bij de zorgverzekeraar voor vergoeding van benodigde tandheelkundige behandeling na 18-jarige leeftijd in verband met het verwijderen van de elementen 75 en 85. De tandarts vermeldt daarbij dat deze elementen niet behouden konden worden. De verzekeraar is niet op dit verzoek ingegaan.

In 2017 heeft de patiënt de tandarts schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die de patiënt ondervindt door het trekken van de kiezen. De patiënt en de tandarts hebben in 2017 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij de patiënt een schadevergoeding heeft ontvangen van € 10.000,-.

Klacht

De patiënt verwijt de tandarts dat hij is afgeweken van het behandelplan van de orthodontist. Hij stelt dat hij daardoor een complexere, duurdere en ingrijpendere behandeling moest ondergaan, omdat het fundament voor de beugel in de onderkaak ontbrak.

De tandarts erkent dat hij van het behandelplan is afgeweken. Volgens hem is door het verwijderen van deze melkkiezen de orthodontische behandeling echter niet langer, complexer of duurder geworden.

Beoordeling

Het tuchtcollege besluit deze zaak wel te behandelen ondanks dat er een vaststellingsbijeenkomst is getekend. In de vaststellingsbijeenkomst is namelijk het indienen van een tuchtklacht niet uitdrukkelijk uitgesloten.

Het tuchtcollege oordeelt dat de tandarts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Uit de brief van de orthodontist blijkt dat deze niet heeft gevraagd om de elementen 75 en 85 te verwijderen. De tandarts heeft bij het extraheren van element 85 opgemerkt dat de wortels relatief lang waren. Hieruit kom hij afleiden dat de melkkiezen niet op korte termijn gewisseld zouden worden. Toch heeft hij daarna ook nog element 75 geëxtraheerd.

De patiënt wist niet welke elementen er volgens de orthodontist getrokken moesten worden en dat het trekken van de elementen 75 en 85 afweek van het behandelplan. De tandarts heeft dit niet met de patiënt en zijn ouders besproken. Pas nadat de orthodontist de patiënt had verteld dat er andere elementen waren geëxtraheerd, heeft de tandarts geprobeerd via de zorgverzekeraar een vergoeding te krijgen voor tandheelkundige behandeling die nodig waren door het verwijderen van de elementen 75 en 85.

Uitspraak

De klacht wordt gegrond verklaard en de tandarts krijgt een berisping.

Bron:
Overheid.nl 

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving