Voorstel nieuwe zzp-regelgeving van minister Van Gennip

wet, hamer, weegschaal

Begin oktober publiceerde minister Van Gennip het Wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar), een voorstel voor de nieuwe zzp-wet. Erik van Dam van de VvAA licht de inhoud van dit voorstel toe.

“Durf kan de minister niet ontzegd worden: om de onderliggende arbeidswetgeving na meer dan een eeuw (!) aan te passen. Structurering en verduidelijking is ook zeker een loffelijk streven. Ook het beoordelingskader waarin de hoofdelementen op een schijnbaar mathematische wijze (A+B < C?) worden gewogen, lijkt een eenvoudig handvat te bieden.”

Een korte samenvatting van het voorstel voor de Wet Vbar

 • Structurering van de beoordeling ‘werken in dienst van’ (o.b.v. hoofdelementen).
 • Nadere verduidelijking van deze elementen (o.b.v. limitatieve indicaties).
 • Toetsing door de hoofdelementen van gezag:
  A. Werkinhoudelijke aansturing
  B. Organisatorische inbedding
 • Toetsing van het werken voor:
  C. Eigen rekening en risico

Wegen de gezagselementen zwaarder dan het werken voor eigen rekening en risico (A. e/o B. > C.)? Dan is er sprake van een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) en dus geen zelfstandigheid voor de zzp’er. Pas bij een ‘gelijkspel’ wordt gekeken of de zzp’er zich ook breder, buiten de betreffende arbeidsrelatie, als ondernemer gedraagt (C+).

 • Rechtsvermoeden (ofwel: omgekeerde bewijslast) van een dienstbetrekking bij uurtarief van maximaal €32,24.

Pijnpunten

 • Het inbeddingscriterium lijkt het in de zorg bijna onmogelijk te maken om als zzp’er te werken in de zorg, ook in gevallen van ziekte, bij pieken en unieke situaties. Hiermee komt de smeeroliefunctie van zzp’ers in de zorg, juist nu zo van belang, in gevaar.
 • De eenvoudige rekensom zal in de praktijk niet zo eenvoudig zijn: de onderliggende indicaties en de weging daarvan zullen voer voor discussie blijven. Zeker geen abc’tje dus.
 • Een opvallend hoog uurtarief voor het rechtsvermoeden, om de ‘basis’ van de arbeidsmarkt te beschermen. Hiermee lijkt het z’n doel voorbij te schieten.

Het wetsvoorstel kun je op de website van Overheid.nl bekijken.
Dit voorstel is kort. De meeste informatie staat in de bijgevoegde Memorie van Toelichting.
Via internetconsulatie kun je je eigen mening over het voorstel geven, tot 10 november.

Door:
Erik van Dam, VvAA

Lees meer over: Ondernemen, ZZP-er